Bestuur Stichting Eindhoven in Beeld

Postadres: Gasfabriek 4, 5613 CP Eindhoven
Tel. 040-2116072 (tijdens openingstijden: maandag-vrijdag 11-16 uur)
Tel. 06-42 99 10 89
email: secretariaat@eindhoveninbeeld.com
Handelsregister KvK: 17208607
ING-bank rekeningnummer 5300810

IBAN: NL36INGB0005300810

     Stephen Goth, voorzitter
               e-mail:
s.goth@eindhoveninbeeld.com
    
      Theo Loeffen, penningmeester
               e-mail:
th.loeffen@eindhoveninbeeld.com

      Harm de Vries, secretaris
               e-mail: secretariaat@eindhoveninbeeld.com          Het bestuur: v.l.n.r. Huub Jacobs, Harm de Vries, Hans Holman, Theo Loeffen, Stephen Goth
                                                                                      .
      Huub Jacobs, vicevoorzitter
               e-mail:
h.jacobs@eindhoveninbeeld.com
               tel. 040-2511518      mobiel:  06-4299 1089


       Hans Holman, bestuurslid PR
               e-mail: h.holman@eindhoveninbeeld.com

     

                         

     Redactie:

     Hans Michels, hoofdredacteur
               e-mail:
h.michels@eindhoveninbeeld.com

     Marienella Meulensteen, redacteur
              e-mail: m.meulensteen@on.nl


     Rob van Brunschot, redacteur
              e-mail: racvanbrunschot@outlook.com


     Albert van den Boomen, redacteur
              e-mail: albert.vandenboomen24@gmail.com    

 
     Lieke Slegers, redacteur                   
              e-mail: l.slegers@eindhoveninbeeld.com


 

     Overige vrijwilligers