Fotonummer:

37850  

Jaar:

1950

Bijdrager:

Frits Hekman
E-mail bijdrager

Andere gerelateerde foto's:

Locatie:

Vergroot kaart

Groep 1: Scholen / Onderwijs | Lagere Scholen / Basisonderwijs | Woensel, Spilfellenoord

Locatie 1Woensel - 412 Hemelrijken - Hemelrijken

Deel deze pagina
Foto omschrijving

Christelijke Nationale School Hemelrijken

De Christelijke Nationale School (CNS) Hemelrijken. De foto toont de klassen 5, 6 en 7 en is gemaakt in de eerste helft van 1950. De leraar is het hoofd van de school, de heer J.W. Kalmijn.

Deze foto is geplaatst op: 28 oktober 2017Uw reacties

Ik kijk zo deze groep door en meen enkele koppies te herkennen. Zelf ben ik van okt 46, een late leerling dus en zat mijn eerste schooljaren op deze school. Eerst de kleuterklassen, vanaf 1951. We zaten toen helemaal achteraan in het gebouw. Klassegrootte (toen) was, als ik me goed herinner ruim 40 kinderen. De 2e klas waar ik inzat was net zo groot. Een heel verschil met deze combinatieklas met kinderen, geboren in de laatste oorlogsjaren.
De zandbak waar we speelden stond er recht voor de deur, met daar weer achter de gymnastiekzaal. Toiletten, buiten, stonden tegen de muur tegenover het schoolgebouw. Steenkoud, zonder toiletbril en dus met houten delen in de rand van de porceleinen pot, die ook geen waterspoeling had. Het stonk er dus stevig. In die tijd kwam de gemeente de septiektanks, die om de xx meter onder straat lagen leegzuigen; huizen aan het Hemelrijken waren daar groepsgewijs op aangesloten. In die tijd was dat nog heel gewoon en de stank hoorde erbij. Die toiletten lagen altijd vol met kastanjebladeren van de twee enorme bomen op het schoolplein.
Namen van onze juffen weet ik niet goed meer. "Smit" is een naam die een belletje doet rinkelen. Wel de juf van de eerste klas "grote school". Dat was juf Fokkinga. Op een gegeven moment ging deze school dicht. Ik weet niet meer goed welk jaar (54 of 55), ik geloof in verband met het pensioen van dhr. Kalmijn. Mijn zusjes en ik verhuisden toen naar de CNS Galileïstraat, waar o.a ook meester De Groot opdook die ook aan deze school de bovenbouw had gedaan. Herken ik helemaal rechtsboven Rolf Grooten? 2e rij van voren, 3e van rechts zou zomaar Flip Dobbenberg kunnen zijn. Die zaten beide 1 klas hoger dan ik, dat houdt ook in dat deze foto in 1954 zal zijn genomen. Een van de laatste foto's met Kalmijn denk ik.
<<< Simon, naast de foto staat het jaartal, 1950 dus. (Red.) >>>

Toegevoegd door: Simon Zijp op 29 oktober 2017

Als plaatser van deze foto wil ik proberen om wat uitleg te geven.
Eerst mijn reactie op die van Simon.
Jouw achternaam komt me bekend voor. Grappig is dat je de naam van Flip Dobbenberg noemt, want ik meende dat het Eppie Dobbenberg was. Die zat een klas lager dan ik en had inderdaad een jongere broer, die Flip heette. De beschrijving van de kindertoiletten klopt helemaal; ze werden dan ook nauwelijks gebruikt.
De hoofdleidster van de kleuterschool was juffrouw Groeneboer.
Op het schoolplein stond een hele rij kastanjebomen, dus meer dan twee.
Als ik me goed herinner werd de school in 1955 opgeheven; ik vermoed bij gebrek aan voldoende leerlingen.
Een deel van de namen weet ik me nog te herinneren. Te noemen zijn: Alie Bloemsma, Roelie de Vos en misschien Alie Touwslager (die woonde in Amsterdam, maar tijdelijk bij een oom en tante in de De Vriesstraat). Verder Adriaan en Dirk Platje, Piet Schipper, Johan van Hal, Klaas van der Loo, Bram Middel, Louwe Dijk, Ebo van de Klei, Henk Vermeer, Jan Grevink en Adri Schreuders.

Toegevoegd door: Frits Hekman op 06 november 2017

Leuke reactie Frits, dank.
Die naam van kleuterleidster zegt me niets. Waren er meer dat je weet?
Wel herinner ik me de familenamen Van de Klei, Dobbenberg (het zal Ep zijn die we zien op deze foto. Hij lijkt echt sprekend op een latere versie van Flip, maar dat komt wel vaker voor in een gezin). Destijds liep ik elke dag met Flip van de Verwerstraat naar school. Ik was overdag bij mijn tante, de buurvrouw van Flips ouders.
Ook Vermeer (Trudy, Ineke en Hans), Grevink (Els, Bernard en Nora) herinner ik me.
Nog een herinnering aan deze school. In de zomer gingen we met de kleuterklassen wel eens naar de Weverstraat; achter de huizen daar was een mooie speeltuin. Na daar een hele ochtend of middag te hebben gespeeld, kwamen we met de klas op school en kregen dan uit (herkenbaar door een opgeplakte hansaplaststrip met je naam) je eigen emaillen witte kroes met zo'n blauw randje, maar één kroes koud water. Dat was me een partij lekker, fantastisch. Die bekers stonden in het gelid, op een plank er vlakbij.
In de klaslokalen was in de muur tegenover de raamkant een diepe kast, met potloden, kroonpennetjes, schrijfschriften, rekenschriften en meer van dergelijke schatten. Hoog in die wand, tegen het ook hoge plafond waren ramen aan de de Vriestraat kant van het gebouw.
Nog wat, heb jij een zus of nicht die Truus heet? Ik herinner me een Truusje (sorry) van de lagere schooltijd.

Toegevoegd door: Simon Zijp op 08 november 2017

Op foto 11231 zie je die ramen.

Toegevoegd door: Simon Zijp op 08 november 2017

Simon,
ik had geen zus die Truus heette. Wel zat mijn zus Hanneke in de klas bij Els Grevink.

Toegevoegd door: Frits Hekman op 10 november 2017

Uit de geschiedenis van deze school.
Eind augustus 1945 moest (mocht) ik naar de lagere school. Omdat het schoolgebouw Hemelrijken 77 was gebruikt als verblijf voor militairen die Eindhoven hadden bevrijd, was het toe aan een flinke opknapbeurt voordat er weer kinderen in konden. Daarom zaten we met de onderste drie klassen tijdelijk in het gebouw van het Leger des Heils. Dat stond op de hoek van Hemelrijken en (nu) Nieuwe Fellenoord; de laatste straat moest toen nog worden aangelegd. In januari konden we terecht in het echte schoolgebouw. De oudste klassen hadden tijdelijk onderdak gevonden in de zaal van "De Koens" (café Coense aan de Woenselsestraat).
In de eerste jaren waren er vier leerkrachten aan de school verbonden, namelijk de heer Kalmijn als hoofd en de heren De Groot en De Jonge en juffrouw Fokkinga. Door het teruglopen van het aantal leerlingen verliet de heer De Jonge na een paar jaar de school. In 1955 moest de school worden opgeheven bij gebrek aan voldoende leerlingen.
In 1948 of 1949 kwam er in de achterste twee lokalen een kleuterschool.

Toegevoegd door: Frits Hekman op 10 november 2017

 
Reactie toevoegen