EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

1026

Bijdrager:

Jaar:

2005

Stadsdeel:

Tongelre

Buurt:

333 Muschberg, Geestenberg

Straat:

Urkhovenseweg

Onderwerp 1.:

Gebouwen

Onderwerp 2.:

Buurthuizen / Parochiehuizen / Wijkcentra

Onderwerp 3.:

't Karregat

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
't Karregat en de Urkhovenseweg

Beschrijving

Wijkgebouw 't Karregat met daarachter de hoge galerijflat aan de Urkhovenseweg. De foto is genomen vanaf de Broekakkerseweg.


Geplaatst op

15-08-2005

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 23-01-2006
Naam: Achilles Van Troje  
img

Ik heb hier gewoond in Urkhovensweg 72, maar ik moest gaan en dat heb ik nooit gewild. Het was prachtig, echt prachtig. Mijn vader wou zo nodig een koop huis, maar ik vond het de hemel, echt de hemel.


Datum: 23-01-2006
Naam: Wil van Hout  
img

Ik weet niet in welk jaar je er gewoond hebt Achilles, maar dan heb je mij er ongetwijfeld ooit mijn golfspel aan zien scherpen. Als ik een balletje verloor werd dat mij door de jeugd terug gebracht en kregen ze daar een gulden voor. Zo doende ben ik er nooit echt ballen verloren. Ook heb ik verschillende jongetjes een beetje leren golfen. Was echt leuk een jaar of 10 geleden.


Datum: 23-01-2006
Naam: Peleus  
img

Achilles jongen wat zit je weer te zwammen. Urkhovenseweg, daar hebben we nooit gewoond. De Ventoseflat met uitzicht op het PSV-veld! Later woonde je een tijdje bij Licomedes. Lees je Ilias nog eens na.
Moeder.


Datum: 23-01-2006
Naam: Wil van Hout  
img

Toen het Karregat pas geopend was ging de vorm van samenleving de hele wereld over. Zelfs uit Japan kwamen ze kijken! Hele volksstammen werden er aangevoerd met bussen. Je begrijpt dat van lesgeven weinig terecht kwam. Dat het een mislukking is geworden kwam door het gegeven dat de techniek nog niet in huis was om de zaken te separeren. Zo was de school langs de bar. En als je op ouderavond kwam moest je aan de bar maar even wachten, of even naar buurman, de kapper. Door de geluidsoverlast, werden iets later, de plafond vol lappen gehangen welke het lawaai moest absorberen. Jan en Marietje waren ineens de leerkrachten en de kinderen bepaalden in hoge mate de leerstof. Dat de jeugd dat geweldig vond kan ik me voorstellen. In deze ruimte huisde, een bank, supermarkt, kapper, school, bar, bibliotheek, medisch centrum en een kinderdagverblijf. De helft van het gebouw werd in beslag genomen door een leefkuil waar allerhande activiteiten plaatsvonden. In de omgeving werden communes gevormd wat later ook op een fiasco uitliep. Verschilende huizen werden met mekaar verbonden door deuren te plaatsen in de scheidingswanden. Adje Maas richtte de Stofhappers op. Dat was natuurlijk een geweldig succes. Het was er altijd feestvieren. Een biljard completeerde de zaak voor de oudere mensen. Voor elk wat wils.


Datum: 07-02-2006
Naam: Wim van Valen  
img

In de hoogbouw zijn geen galerijwoningen maar flats, 12 hoog.


Datum: 26-11-2006
Naam: Ellie Tempelaars-de Graaf  
img

Volgens mij is Jos van Zon onderwijzer geweest op de RK basisschool het Karregat.
Nu staat hij ergens in Woensel voor de klas.


Datum: 26-11-2006
Naam: Wil van Hout  
img

Het hoofd van de school was de Heer van de Nieuwenhof. In die tijd gewoon met de voornaam, naar ik meen was dat Piet. Piet heeft het voor gezien gehouden en is directeur van de school geworden op de hoek van de Galileïstraat bij het Jodenkerkhof ergens.


Datum: 27-11-2006
Naam: Ellie Tempelaars-de Graaf  
img

In 1996 ging het met de OMO-scholen niet goed, toen is de katholieke basisschool gefuseerd met de openbare school 't Karregat. In die tijd is Piet van den Nieuwenhof daar weggegaan net als vele andere leerkrachten, een aantal zijn meegegaan naar de openbare school


Datum: 27-11-2006
Naam: Pie Jonkers  
img

Omo? dat stond/staat toch voor ons middelbaar onderwijs in nrd brabant? dat heeft toch niets te maken met basisonderwijs? of ben ik al te lang weg uit Brabant?


Datum: 28-11-2006
Naam: Ellie Tempelaars-de Graaf  
img

Klopt, in die zelfde tijd zijn ook diverse middelbare scholen gefuseerd tot het ROC, waar de basisscholen toebehoorden weet ik zo niet meer.


Datum: 28-11-2006
Naam: Vic van Lijf  
img

St. Josephvereniging voor het katholieke deel, later overgegaan samen met het protestantse deel in SKPO.


Datum: 29-11-2006
Naam: Anne Troost  
img

In het Eindhovense zijn er negen middelbare scholen die onder Ons Middelbaar Onderwijs uit Tilburg vallen. Deze Vereniging is in 1916 opgericht. De Scholen in onze stad zijn zo als zij het noemen Pleincollege's.
Dit zijn de scholen: Sint-Joris, van Maerlant, Bisscop Bekkers, Eckart(ook een vestiging in Nuenen), de Praktijkschool, Aloysius/De Roosten, Antoon Schellens en De Burgth. Dit zijn niet alleen scholen met midellbaar onderwijs maar tegenwordig vallen er ook scholen met V.M.B.O. onder. Basisscholen behoren niet (ook vroeger niet) tot de OMO. In heel Brabant hebben ze ongeveer 65.000 leerlingen en circa 6.000 personeelsleden.


Datum: 10-02-2007
Naam: Jelleke  
img

Even een korte reactie op het verhaal van Wil...
De school was niet naast de bar, maar aan de andere kant van 'de Kuil'. Bovendien was het onderwijs niet zo ingericht dat de leerlingen de stof zelf bepaalden. Dat het geen goede manier van schooltje spelen was, dat kan ik beamen. Er zijn heel wat leerlingen van school gegaan die onder hun niveau presteerden vanwege de geluidsoverlast.


Datum: 10-02-2007
Naam: Wil van Hout  
img

Moet ik toch even reageren. De school was wel degelijk langs de Bar en het podium was aan de andere kant van de kuil. Ze hebben wel met regelmaat veranderingen aan gebracht. De bar is het eerst verhuist naar het handwerkwinkeltje. Ze hebben zelfs met de ingang gemarchandeerd. In 1973 was de bar voor de klaslokalen.


Datum: 10-02-2007
Naam: Ben Brekelmans  
img

Midden 70-er jaren was 't Karregat een multifunctioneel centrum waar niet alleen Jos Dijkstra met zijn kroeg zat en het onderwijs, maar ook een supermarkt en een medisch-sociaal centrum waar o.a de dokteren Jan de Lint en Jose Delemarre praktiseerden. Ieder jaar De Nacht der Vedetten en enkele jaren achtereen het door Omroep Brabant georganiseerd zgn. Dertig-plusfeest met bands uit de sixties, w.o. The Jerseys (zie o.a. foto 7506).


Datum: 10-02-2007
Naam: Fenny Mathijsen  
img

Een drogist was ook aanwezig in het winkelgedeelte en ik meen dat de tandarts ook in het artsengedeelte zat. De foto laat het gedeelte van het Karregat zien waar de openbare school gevestigd is. In 1996 inderdaad gefuseerd met de RK basisschool. Nu is de naam overigens Salto school. Van de RK school zijn Jan van Daal en juffrouw Hetty meegekomen. In de kuil werden door de openbare school allerlei activiteiten georganiseerd. Sportdagen, als het buiten te nat was, carnavalsfeestjes, kerstmarkten voor een goed doel en een aantal jaren verzorgden in december een aantal ouders de voorstelling Ouders voor ouders waarvan de opbrengst ook voor het goede doel van de kerstmarkt bestemd was. Ad Maas verzorgde de muziek, Frans van Hoof en Arno v.d. Kerkhof praatten alles aan elkaar en diverse ouders speelden toneel, zongen en dansten. Op zaterdagmorgen waren er hobbyclubs voor kinderen en op donderdag speelden veel vrouwen uit de wijk een partijtje badminton.


Datum: 25-02-2010
Naam: Jos Tielen  
img

Een kleine correctie op het Dertig-plusfeest in 't Karregat. Dat werd niet georganiseerd door Omroep Brabant maar door Jan van Riet, Peter Visser en ondergetekende.


Datum: 25-02-2010
Naam: Ben Brekelmans  
img

Terechte correctie, Jos, sorry voor de blooper! Omdat André Donders (in ieder geval rond ons optreden destijds) de presentatie deed, heb ik waarschijnlijk die verkeerde vertaalslag gemaakt. Ik hoor die zaal nog zingen: "Wie wil er mijn marmotje zien, 't is zo'n aardig beestje, hij kan dansen, hij kan springen, hij kan mooie liedjes zingen! " Al die marmotjes van toen doen het, uitzonderingen daargelaten, tegenwoordig wat rustiger aan, denk ik.


Datum: 05-01-2011
Naam: Ellie Wijman-Loots  
img

Wij hebben van juli 1974 tot augustus 1976 aan de Broekakkerseweg 4 gewoond en zijn van daaruit vertrokken naar Eygelshoven in Limburg waar we nu nog wonen.
Met veel plezier denk ik terug aan die tijd, met name aan het Karregat waar onze kinderen naar school gingen, naar de openbare school. Een experimentele school waar geen muren tussen de verschillende klassen stonden maar lage kasten. Iedereen kon meemaken wat er in de hele school gebeurde van kleuterschool tot aan klas 6 (toentertijd).
Dat betekende wel dat kinderen zich goed moesten concentreren en meerdere kinderen waren erg snel afggeleid door het omgevingslawaai, waardoor de leerpresaties onder druk kwamen te staan.
Ook had men in de school last van o.a. de beroemde bar waar heel de wijk elkaar trof, of 's ochtends voor een kop koffie of s'avonds voor een pilsje of iets sterkers.
Veel werd ook georganiseerd, door de school en het activiteitencomité als ook door de Karrenarren. Het eerste (en waarschijnlijk ook) laatste vaandel heb ik met de hand gemaakt. Heeft me 111 uur gekost.
Nog 2 jaar nadat we verhuisd waren hebben we carnaval gevierd bij de Karrenarren, daarna heeft het Limburgse en daarna het carnaval uit Keulen de honneurs waargenomen en zijn we voor het carnaval niet meer terug gekomen.
Net als in Limburg zijn openbare en katholieke scholen tegenwoordig onder een schoolbestuur waardoor meer mogelijkheden zijn ontstaan om personeel in dienst te houden en kleine scholen toch in leven te houden.
Het experiment met de kasten heeft niet lang stand gehouden enkele jaren na ons vertrek (heb ik me laten vertellen) werden er muren opgetrokken en "echte" klassen geformeerd.


Datum: 22-01-2014
Naam: Johan Vervest  
img

Het Karregat is oorspronkelijk opgezet als functioneel. Postkantoortje, bankkantoortje, artsenpost, vrije tijdsactiviteiten accommodatie, kapper, bakker en overige kleine ondernemers, bibliotheek, café de Joker en de lagere school. Behalve de lagere school en de Lidl is alles gesloten.
Er wordt gewacht op renovatie de renovatie zal gaan opleveren. Het oneven terrein in de groene log (het park heeft echter wel een dusdanig hoogteverschil dat daarnaast slecht bestraat is dat bewoners welke moeilijk ter been zijn de buurt - voorziening met moeite kunnen bereiken. Daarnaast is de groene long slecht verlicht waardoor de jeugd er steeds weer in slaagt forse vernielingen aan te brengen. Daarnaast deinzen jongerengroepen er niet voor rottigheid uit. Halen. De schade aan licht, stroomvoorzieningen, afvalbakken en stroomvoorzieningen zijn best wel fors te noemen. Ze vertonen door het vuurwerk een stijgende lijn.
Hopelijk wordt het Karregat en directe omgeving weer snel een prettige woonwijk.