EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

1200

Bijdrager:

Jaar:

1948

Stadsdeel:

Strijp

Buurt:

616 Strijp S

Straat:

Beukenlaan

Onderwerp 1.:

Niet bekend

Onderwerp 2.:

Niet bekend

Onderwerp 3.:

Niet bekend

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Beukenlaan ri. overweg (1)

Beschrijving

Een ruime kinderkopjesweg met stroken voor de fietsers. Nog geen hoogspoor of Strijps Bultje. Geen onderdeel van een (complete) rondweg. Dit was de Beukenlaan in 1948. (RHCe 0004832)


Geplaatst op

29-08-2005

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 08-10-2006
Naam: Fern v.d.Vorst  
img

Eindhoven en de gloeiige
Eindhoven in de 18e eeuw!
Het zag er toen met de lichtstad anders uit als thans: een kerkje, een paar huizen, wat boomen en menschen en vee. Voila tout!
Schakelen we de paddestoelengeschiedenis uit van het Eindhoven na 1900 dan is deze stad altijd van zeer weinig betekenis geweest. De voornaamste straat was altijd de Rechtestraat, het aardige stadhuis dateert uit de 16e eeuw. Reeds voor 1600, na een Spaansch beleg, werd de stad ontmanteld, omdat 't als vesting absoluut geen betekenis had.
De omliggende dorpen werden het een na 't ander bij Eindhoven getrokken. Vanuit den tijd toen Strijp en Woensel nog niet bij Eindhoven behoorden, dateert 't zeer interessante verhaal van de gloeienden man, onder het gewone volk bekend als de gloeiige.
Heel lang geleden kon men iederen avond en nacht een spook zien, dat steeds heen en weer liep in de Strijpsche hei van de boerderij den Tegenbosch naar 't Klotven. 't leek een volwassen man met een gloeiend hoofd, vandaar dat dit spook in deze streken algemeen bekend is onder den naam van de gloeiige. Verschillende personen hebben 't spook gezien, mee d'r eigen oogen, o.a. de bewoners van den Tegenbosch en houtrapers, die 's avonds huiswaarts keerden uit de mastbosschen.
En vraagt ge me, waarom dat spook daar juist altijd op en neer liep op dezelfde plaats, dan zal ik 't u vertellen.
Zeer, zeer lang geleden, wist niemand in die woeste groute haai(= hei) de grensscheiding tusschen Woensel en Strijp. Niemand ook kon die grens vinden of bepalen, zeer ten genoegen van de beide gemeenten!. Maar eindelijk deed zich iemand op uit Woensel (ik geloof een van de zeven schepenen), die verklaarde de grens te kunnen aanwijzen.
Hij deed zand van Woensel in z'n blokke (= klompen), en lei 'n ronde looden lepel onder z'n klep (= pet) op 't hoofd. Zoo ging hij steeds voort van Woensel uit in de richting van Strijp, tot hij eindelijk bleef staan en plechtig zwoer: bij den schepper van hierboven (hier wees hij naar de lepel onder z'n pet), ik sta nog op Woenselsche grond. (ja, ja op Woenselsch zand in z'n klompen). De leeperd dacht door dit bedrog een grooten plak grond voor Woensel aan te winnen en zich aldus verdienstelijk te maken voor zijn gemeente. Doch de straf voor den meineed bleef niet achterwege. Hij stierf kort daarna en moest na zijn dood met gloeiend hoofd rondwaren op de plaats waar hij dien dubbelzinnigen eed durfde zweren.
(bron: dr. Hermans Noord Brabans oudheden).
ge ziet beste mensen, dat de politiekelingen in de oudheid ook al niet te vertrouwen waren.


Datum: 22-01-2007
Naam: Florence de Vos  
img

Kan iemand mij vertellen wat voor gebouw dat is vooraan rechts op de foto?


Datum: 22-01-2007
Naam: Wil van Hout  
img

Net voor de overweg links heeft jarenlang een frietboer gestaan in een oude caravan. Helaas weet ik niet meer wie het was.


Datum: 22-01-2007
Naam: Ap ten Hartog  
img

Wil, er heeft een frietboer gestaan op de hoek van de Beukenlaan/Zwaanstraat. Dit was de Lepper, is later een zaak begonnen op de hoek Beukenlaan/Schootsestraat. Ik weet niet of we het over de zelfde persoon hebben.


Datum: 22-01-2007
Naam: Walter Van der Elst  
img

Op de hoek Beukenlaan/ Zwaanstraat heeft jarenlang de friteskraam van Dago de Lepper gestaan. Later verhuisde hij naar de nieuwe cafetaria aan de overkant van de Beukenlaan, De Beukenhof.


Datum: 22-01-2007
Naam: Wil van Hout  
img

De naam zegt mij wel iets, maar ik bedoel toch voor de overweg. Het was de weg, van en naar het wandelpark. Naar ik meen is hij ooit afgebrand. Alles in de 50er jaren.


Datum: 22-01-2007
Naam: Antoon de Lepper  
img

Staat de fotograaf in Woensel en kijkt hij naar het Strijp, of staat hij/zij in Strijp en kijkt naar Woensel?? Indien het laatste, is dan het vierkante huis rechts over het spoor tegenwoordig Bloemist de Klerk ?
Sorry, maar we zitten al bijna 100 jaar in het hout en niet de friet.


Datum: 22-01-2007
Naam: Wil van Hout  
img

De fotograaf staat in Strijp en kijkt richting Woensel. Dus zal het Philips zijn.


Datum: 22-01-2007
Naam: Walter Van der Elst  
img

Het vierkante huis met het puntdak is de Klerk bloemist, ook toen al.


Datum: 22-01-2007
Naam: Tini van Rooij  
img

In 1948 zou je het Klokgebouw toch hebben moeten zien. ik denk dat de foto veel ouder is.


Datum: 23-01-2007
Naam: Ben Brekelmans  
img

Elektrische bovenleidingen en de Petruskerk aan de horizon. Veel ouder, Tini? Ik betwijfel het. Kan het zijn dat het tracé met de aanleg van het hoogspoor zuidelijker is komen te liggen? Dan zou dat een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van het klokgebouw.


Datum: 23-01-2007
Naam: Vic van Lijf  
img

Aan het klokgebouw zit nog een stukje laagbouw, aan de Woenselse kant. Zie foto 1654 om aan te tonen dat de spoorlijn niet de grens is+++Hans


Datum: 23-01-2007
Naam: Peter Vermeulen  

Het gaat er natuurlijk om waar de grens lag ten tijde van de opname van de foto. En ik dacht dat het toen al Strijps gebied was of zit ik er ook naast?


Datum: 23-01-2007
Naam: Hans van Melis  
img

Ten tijde van de opname stond de fotograaf in Eindhoven en keek naar een ander stukje Eindhoven. In 1920 werden Strijp en Woensel deel van (Groot)Eindhoven. De grenzen tussen de opgeheven voormalige dorpen konden na 1920 niet meer gewijzigd worden. Als er dus gevraagd wordt: Staat de fotograaf in Woensel en kijkt hij naar het Strijp (het! Strijp Antoon?) grijp ik terug op de kadasterkaarten van voor 1920.


Datum: 28-01-2007
Naam: J. Melters-Hooijen  
img

Volgens mijn man, die in die tijd in het rijtje woonde waar nu de Klerk zit maar in die tijd bloemist Jansen (de straat heette toen trouwens nog Lijmbeekstraat), staat het vierkante huis vóór het spoor en werd toen bewoond door de familie Kielstra.


Datum: 11-07-2007
Naam: Hein Hoeks  
img

Ik vraag me af of deze gloeiige van Fern v.d. Vorst ook dezelfde is geweest die hier vroeger in Reusel en Bladel en omstreken alles onveilig maakte is... Ik heb er vroeger (ik denk bijna 40 jaar geleden nog een toneelstuk van gezien hier in Reusel) Jaon Janssen uit Reusel (de lokale gids) kan hier nog veel verhalen van vertellen.. Hij zit bij heemkunde werkgroep Reusel.


Datum: 07-09-2010
Naam: Nico Denis  
img

Bloemist Jansen was mijn oom, die had het pand op de hoek van de Lijmbeekstraat gehuurd.Toen hij het kreeg was het een café wat hij nog een aantal jaren moest bedrijven voordat het een bloemenwinkel werd. Hij is eind 50 er jaren naar de Strijpsestraat verhuisd met zijn winkel onder de naam Jansens bloemenhuis.