EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

12337

Bijdrager:

Jaar:

1950

Stadsdeel:

Stratum

Buurt:

221 Kerstroosplein

Straat:

Kerstrooslaan

Onderwerp 1.:

Scholen / Onderwijs

Onderwerp 2.:

Lagere Scholen / Basisonderwijs

Onderwerp 3.:

Stratum, Jan Ligthartschool / Driekoningenschool

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Jan Ligthartschool uitreiking eerste schoolmelk.

Beschrijving

Deze foto is genomen in 1950. Op de Jan Ligthartschool aan het Kerstroosplein werd aan de heer Grijze, hoofd der school, de eerste schoolmelk uitgereikt. De foto werd mij door Hans Strootman toegestuurd.


Geplaatst op

05-07-2007

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 05-07-2007
Naam: Walter Van der Elst  
img

Op de een of andere manier doet deze klas niet erg aan de Jan Ligthartshool denken, hoewel ik er 5 jaar later op zat.
1. De klassen waren gemengd, dit lijkt een meisjesklas.
2 We zaten in groepjes bij elkaar en niet in ouderwetse schoolbanken. Dit bevorderde de zelfwerkzaamheid.
3 We moesten wel die vreselijke schoolmelk kokhalzend naar binnen werken. Dit is mijn enige negatieve herinnering aan de Jan Lighthartschool.


Datum: 05-07-2007
Naam: Hans Strootman  
img

Ik zat er van 1950 tot 1956 en wij hebben op deze Stratumse school alleen maar in rijen gezeten. Ongetwijfeld zullen er later met de nieuwe opvattingen over onderwijs andere werkvormen ontstaan zijn die een andere groepsindeling vereiste. Op de foto achter de lessenaar de voorzitter van het schoolbestuur de heer Van Deelen die ook in de Eindhovense politiek actief was. Hij woonde, net als Grijze vlak bij de school aan de Leenderweg. De overige leerkrachten waaronder meneer Kok en juf Giesbergen kijken belangstellend toe. De school was echt gemengd, maar er zullen soms meer meisjes dan jongens in een klas gezeten hebben en andersom; in dit geval zaten er veel jongens aan de gangzijde.


Datum: 06-07-2007
Naam: Walter Van der Elst  
img

Ik zat van 1955-1956 in de zesde klas van de Jan Ligthartschool in de van der Muydenstraat, dat was destijds een nieuw gebouw met moderne inrichting. Hans, in elk geval bedankt voor de toelichting.


Datum: 06-07-2007
Naam: Hans Strootman  
img

Tot 1962 heeft de JLS in Stratum bestaan. De leerlingen zijn toen uitgezwermd naar jouw JLS, Walter, in Strijp of naar de Nutsschool Floralaan en de 4e Philipsschool in Tivoli. Jan Kok, de onderwijzer die ook op deze foto staat, is zelfs nog korte tijd hoofd in Strijp geweest, maar koos toen voor een loopbaan aan de LTS De Brug aan de Rondweg. Ik meen dat de zoon van de door mij genoemde voorzitter Van Deelen ook in Strijp lesgaf.


Datum: 04-02-2008
Naam: Rini Heldoorn(antheunis)  
img

Ik zat van 1947 tot 1950 op deze school. Het was toen geen Jan Lighthartschool maar gewoon de openbare lagere school. Ik zat in de vijfde klas bij juffr. Giesbers en in de zesde klas bij de heer Aernoutse.


Datum: 14-02-2008
Naam: Hans Strootman  
img

Tot 1950 zat hier inderdaad een openbare lagere school. Daar het leerlingenaantal hiervan echter drastisch terugliep, werd besloten in het gebouw een bijzondere lagere school te vestigen, die genoemd werd naar de grote pedagoog Jan Ligthart. Van Deelen, fractievoorzitter van de PvdA in de Einhovense gemeenteraad, werd voorzitter van het Stichtingsbestuur. Met name in de jaren 50 kende de school een grote bloei; temeer daar de andere school voor bijzonder lager onderwijs, de Nutsschool aan de Floralaan, in die periode de grote stroom nieuwelingen niet kon verwerken.


Datum: 14-02-2008
Naam: Erik van Slooten  
img

Wat een prachtige foto! Ook mijn enige slechte herinnering aan de JLS was die smerige schoolmelk, die in de winter bij de kachel werd neergezet, zodat ze kon opwarmen kon en daardoor nog ondrinkbaarder werd. Ik kwam op de JLS in de derde klas, bij de onderwijzer Daan van Ettinger (vierde van rechts), die in zijn lokaal de skepter over zowel klas 3 (de rijen aan de deurkant) als klas 4 (de rijen aan de raamkant) zwaaide. Een nerveuze man, die zich alleen ontspannen kon als hij voor de klas viool speelde. In klas 5 en 6 zat ik bij mijn geliefde onderwijzer Jan Kok (derde van links), die nog steeds in de buurt van de JLS woont en met wie Hans Strootman en ik nog altijd contact hebben.


Datum: 15-02-2008
Naam: René van Slooten  
img

Ik heb van 1949 (kleuterschool) tot 1954 (begin vierde klas) op de JLH gezeten en herinner me de flesjes schoolmelk nog goed. In de winter kwamen ze ijskoud binnen en mocht je ze op de verwarming leggen. Verder herinner ik me de JLH als een propvolle school, dankzij de geboortegolf van na de oorlog. Toen ik in de vierde klas zat, werd vanwege het ruimtegebrek zelfs een ploegensysteem ingevoerd met de ene week 's ochtends les en 's middags vrij en de volgende week andersom. Voor mijn ouders reden genoeg om me van die school af te halen en onder te brengen bij de Nutsschool aan de Akkerstraat. Daar bleek ik een grote leerachterstand te hebben.


Datum: 15-02-2008
Naam: Hans Strootman  
img

Toch even een reactie op de leerachterstand die René vermeldt. Wij kregen in de vijfde klas Jan Kok als onderwijzer en hij nam ons ook mee naar de zesde. Wim Roels, Andy Wijzenbeek, Annejet Ritmeester, Wim van Gijzel, Eddy Moen, Eddy Bijl en ik slaagden, vooral dank zij de goede voorbereiding door meester Kok, voor het toelatingsexamen Lyceum en een behoorlijk aantal ging naar de Mulo. Zoals het altijd was en het altijd zal zijn: onderwijs valt en staat met degene die voor de klas staat!


Datum: 16-02-2008
Naam: René van Slooten  
img

Nou, daar ben ik het maar deels mee eens. Er was op de JLS geen sprake van gelijke kansen voor alle leerlingen, want door het grote aantal kon dat gewoon niet. De betere leerlingen werden eruit gepikt en die kregen een aparte voorbereiding op het toelatingsexamen voor de middelbare school. Dat neemt niet weg dat ook ik nog steeds een grote bewondering heb voor de inzet en motivatie van de leerkrachten uit die tijd, want ze hebben die enorme geboortegolf toch maar mooi opgevangen.


Datum: 16-02-2008
Naam: Hans Strootman  
img

Ik praat over mijn ervaring in de schooljaren 1955-1956, René. Uit jouw bijdrage blijkt dat je in die jaren op een andere school zat. Onze klassen waren zeker niet boordevol en Jan Kok was de figuur niet om alleen de aandacht aan een select gezelschap te geven. Integendeel, hij werkte in die tijd al met verschillende niveaus. Natuurlijk kregen wij extra werk uit de beruchte 'Toetsnaald' als voorbereiding op het toelatingsexamen Lyceum. Dat gebeurde overal. Als wij ploeterden met die stof, was de onderwijzer met een andere groep leerlingen bezig. Er waren veel gemeenschappelijke activiteiten en we kwamen ongeacht de toekomstige schoolcarrières bij elkaar op verjaardagen. Klasgenoten, die ik in de loop der jaren tegenkwam en die niet naar de middelbare school zijn gegaan, bleken ook met waardering en respect op het werk van meester Kok terug te kijken. Sommigen van hen bezoeken hun oude leermeester nog of houden op andere wijze met hem contact. Kortom, het beeld dat jij schetst gold zeker niet voor mijn 5e en 6e klasperiode.


Datum: 31-12-2010
Naam: Harrie Rulo  
img

Ik heb ook op de openbare school gezeten van 1942 tot 1948 en heb les gehad van meneer Van Hoof, juffrouw Wolters, juffrouw Giesbers, meneer Gijsbers en meneer Aernoutse. De heer Gijsbers was toen hoofd van de school. In die tijd kregen we nog geen schoolmelk, maar wel sinaasappels en vitaminepilletjes. Ook leerden we hoe we bij luchtalarm onder de bank dekking moesten zoeken en ook kwam op gezette tijden de schoolarts op bezoek. Rini Heldoorn herinner ik mij nog wel en o.a. Leendert Kooyman, Theo Koelewijn, Marietje Goosens, Trienie Medendorp, Henk en Harrie Klompmaker. Ik heb nog een paar mooie foto's van een schoolreisje naar Schiphol met de 5e en 6e klas.
<<< Mooie foto's zijn altijd welkom (red.). >>>


Datum: 10-01-2011
Naam: Harrie Rulo  
img

Ik wil nog wat namen toevoegen uit mijn schooltijd van mensen die toen in de 5e of 6e klas zaten (1947=1948). Dat zijn o.a. Jopie en Lucas Buvelot, Dick van der Heijden, Karel Jezek, Jopie Schats, Jan en Fons Breider, Piet van 't Klooster, Wim Konijnendijk, Klaas Terpstra, Jopie Ettro. Van de meisjes herinner ik mij nog Lenie en Fina Vos, Tiny Peper, Willy Hubert, Louise Kampsteeg, Annie Dorsman, Willy Plekkenpol, Corry van den Berg. Ik herinner mij ook nog dat juffr. Wolters plotseling verdween omdat ze ging trouwen. We kregen toen mijnheer Boersma als nieuwe leerkracht, dat was een heel aardige en sportieve man. Maar de fijnste onderwijzer was voor mij de heer Aernoutse. Hij gaf o.a. heel leuke geschiedenislessen.


Datum: 10-01-2011
Naam: Hans Strootman  
img

Onze groep 1950-56 had: klas 1 juf Giesbergen, klas 2 juf Allema, klas 3 mevr. Jansen/mevr. Fluks, klas 4 dhr. Van het Hogenhof, klas 5 dhr. Kok, klas 6 dhr. Kok. Toen wij in klas 6 zaten had dhr. Boer klas 5. Jan Kok is later het voortgezet onderwijs ingegaan, o.a. LTS De Brug aan de Limburglaan en Nuts Mulo Oranjestraat. Hij kwam van oorsprong, net als Boer en zovele Eindhovenaren, waaronder mijn ouders, uit Drente. Grijze was Groninger.