EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation

Geen Google maps coördinaten aanwezig

Uw selectie...

Fotonr.:

2398

Bijdrager:

Jaar:

1968

Stadsdeel:

Niet bekend

Buurt:

Niet bekend

Straat:

Niet bekend

Onderwerp 1.:

Verenigingen

Onderwerp 2.:

Jeugdorganisaties / Scouting

Onderwerp 3.:

Overige Jeugdorganisaties / Scouting

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Drumband Scouting.

Beschrijving

De foto werd genomen op 10 februari 1968. Meer gegevens ontbreken helaas.


Geplaatst op

06-01-2006

Reacties:

Datum: 20-08-2006
Naam: Ad van Best, Scouting Stratum  
img

De Eindhovense Padvinders Drumband op de foto heette offieel de 'Eindhoven Band - N.P.V.'. Deze band is opgericht in 1948 door de gebroeders Merison. De trommels op de foto zijn onlangs aan Scouting Stratum geschonken inclusief maître-stok en trompetten. Daarnaast bestond in Eindhoven bij de Katholieke verkenners de Sint Gregorius Band. Beide bands zijn in de periode 1968-1973 gefuseerd. De juiste datum van samengaan is niet bekend. Dit was geen succes want direct daarna, namelijk in 1974, is de band uiteengevallen.


Datum: 11-11-2006
Naam: G Dijsselbloem  
img

Ik heb in 1965-1966 nog bij deze drumband op de platte trom mogen slaan. Het enige wat ik me nog herinner is de bijnaam van de tambour-maître, we noemden hem Mars 2.


Datum: 13-08-2007
Naam: Huib Vredegoor  
img

De St. Gregoriusband. Daarbij heb ik in de jaren '50 nog even op de hoorn geblazen. Wil van Bragt zat er ook bij, die kon 'verrekes' goed trommelen. Tenminste, ik was jaloers op zijn roffel. Ik moest natuurlijk ook op kamp bij de Don Bosco-groep de reveille blazen. Dat betekende als eerste wakker gemaakt worden en dan meteen blazen.


Datum: 07-01-2008
Naam: Wil van den Bragt  
img

Inderdaad Huib Vredegoor, de Gregoriusband was de drumband van de katholieke verkenners en daar heb ik van '60-'64 de platte trom geslagen en was gek op roffelen. Ik herinner me dat we meeliepen in de parade van 18 september en dat we aubades brachten aan de jarige hopman Harrie Keeris in de Lakerstraat (daar heb ik nog foto's van). We oefenden op de Vestdijk in de kelder van een school. Ik heb thuis veel geoefend op pannekoeken vijf en roffelen op een plankje dat met binnenbanden van fietsen was bespannen.


Datum: 08-02-2008
Naam: Ben Dankers  

Namen uit die tijd in de Gregoriusband: Wil en Huib natuurlijk, de gebroeders van Eerd (3 stuks), gebroeders Schepers (2), hadden thuis een schildersbedrijf in de Lakerstraat volgens mij. Dan Ad van Ham, Cor Govers, Thom Verbeek, Van Gorp, later de hopman, Adje Maas, ja, die Adje. Ene Van Oers uit Stratum. Wie heeft er nog foto's uit die tijd, o.a. van een trip naar Maastricht?


Datum: 23-02-2016
Naam: Ab Luiken  
img

Ik heb van 1949 tot 1958 in de Padvindersband gespeeld. Eerst de "pijp" (piccolo), daarna diverse trommels waarbij ook de Bucktrom (de buiktrom) en ten slotte de bastrompet.
Ik herinner me Harrie Grijsen en Cees Jansen als tambour-maîtres en de instructeur de heer V.d. Biesen (Zat bij het muziekcorps van de Garde Jagers). De heer Schoffelmeer was een van de directieleden die veel voor deze band heeft betekend. Nieuw instrumentarium. We haalden eerste prijzen op diverse concoursen waarbij we de Enschede Band versloegen. Deze band hoorde je altijd in het scoutingnieuws (van half 6 tot 6 uur op maandag) op de radio. Machtige tijd gehad met de 18 september fakkeloptochten. We brachten al spelend het vuur van de Markt naar het VOJ-gebouw aan de Keldermansstraat. Al gauw een 6 kilometer. Soms mochten we mee met de Philips Harmonie om de gaslampen tussen de muzikanten te dragen).


Datum: 24-02-2016
Naam: Ad van Best  
img

Ik heb nog veel (foto)materiaal van de band liggen en het was Harrie Grijze.


Datum: 25-02-2016
Naam: Ad van Best  
img

De Eindhovense Padvinders Drumband
Door een opmerking van een oud-padvinder van de Vlammende Vonk, de heer Dijkman senior wordt het spoor uitgezet naar de Eindhovense padvinders drumband, zoals die in de volksmond genoemd werd. De activiteiten van deze drumband bleken niet makkelijk te achterhalen en herinneringen door de tijd grotendeels verloren. Slechts enkele schaarse krantenartikelen en versnipperde aantekeningen brachten me op het spoor van deze drumband die in de jaren vijftig en zestig een niet onbelangrijke activiteit van de N.P.V. was. De speurtocht leidde onder andere naar de heer Van der Lugt in Losser, bezig met een publicatie over alle padvindersbands in Nederland. Via hem kon de oprichter van de drumband opgespoord worden.
1.1 Oprichting
De juiste oprichtingsdatum is (nog) niet achterhaald maar in het najaar van 1948 wordt door met name de broers Huib en Henk Merison samen met enkele enthousiaste jonge leiders het initiatief genomen om een drumband op te richten. De naam was ‘Eindhoven Band - N.P.V. ‘ van het district Brabant-Oost met als doel een muzikale bijdrage te leveren bij feestelijkheden van de padvinders.
Dat de start moeilijk was, blijkt uit het feit dat de eerste trommels geheel en al door beide heren Merison en de jongens zelf gemaakt werden. In april 1949 was er een optreden in een zaaltje aan de Schootsestraat. Daar was de Band op uitnodiging van N.P.V. Groep 6 ‘Prins Gustaaf Adolf’ uit het Drents Dorp. Deze groep had een ouderavond inclusief een kleine toneeluitvoering en het optreden van de band. Het was het eerste optreden van de Eindhoven Band, daar was de drumband wel een beetje trots op. Vanaf het begin tot aan circa 1956 was hopman Wil Grimijzer (ook hopman van N.P.V. groep 12 De Wielewaal) ook de hopman van de Band. De dagelijkse leiding was in handen van Harry Grijze als tambour-maître en Huib Merison in de functie van vaandrig. In november 1952 is er sprake van de volgende bezetting: 8 tamboers, 2 paukentamboers, 1 overslagtamboer, 8 pijpers, 8 Bes-hoorns, 8 Es-hoorns en de tambour-maître.
Er werden indertijd boekjes gebruikt uit het militaire circuit, één voor Bes-hoorns (met o.a. de beruchte dienstmarsen) en een boekje voor Es-hoorns (zgn. cavaleriemarsen). Voor de pijpers werd waarschijnlijk een boekje van de mariniers gebruikt. Maar de meeste marsen werden zelf geschreven zoals ‘Advokaatje’, ‘Hop Marjanneke’, ‘Oh m’n lieve Zwartkop’ en soortgelijke ludieke invallen. Herman van Geffen en Nico Kee schreven de pijperpartijen, Harry Grijze de tamboerpartijen. Zo ontstond muziek met samenspel van pijpers, trompetten en trommen.
De Eindhoven Band groeide in omvang en kwaliteit met name onder leiding van hopman Linders en vaandrig Arondeus. In 1956 bestaat de leiding van de dan 30 man sterke drumband ook nog uit bandleider/tambour-maître H. Grijze. Er worden dieptrommen, pauken, slagtrom, hoornblazers en pijpen bespeeld met als instructeur de heer Van de Voorde van de Philips Harmonie en pijperinstructies van Nico Kee. Jarenlang was de thuisbasis op de Voorterweg, waar men de donderdagavond als vaste oefenavond had. In een hoekkast van dit padvindersgebouw lagen de instrumenten opgeslagen. Als primeur en mogelijk meer als reclamestunt bedoeld oefende de band in 1956 met een ‘magnetofoon’ zoals men indertijd een bandrecorder noemde. De trainingen waren om gezamenlijk ritme en samenspel te oefenen. “En wie er naast blies of sloeg kreeg gewoon op zijn donder”, vertelt de heer Merison in 2005.
Natuurlijk was de drumband bij de activiteiten in Eindhoven en daarbuiten betrokken. Zo luisterde men de Sint Jorisviering op en was de drumband aanwezig op het 45-jarig bestaan van de N.P.V. te Utrecht in 1957. Bij de opening in 1959 van de blokhut van de Kempenaars door de toenmalige landelijk hoofdcommissaris Volkmaars zorgde de drumband voor de muzikale omlijsting.
Eind jaren vijftig leidde vader Dekker de drumband, maar meer is daarover niet bekend. Begin jaren zestig wordt gesproken over een instructeur, namelijk de heer Van der Biezen, sergeant-majoor van de Gardejagers te Vught. Jan Dijkman senior leidde de band vanaf 1961 tot 1968. Hij werd vervolgens opgevolgd door de heer Binnenkamp wiens kinderen ook in de band speelden.
In de jaren zestig krijgt de band een meer professioneel karakter door deelname aan concoursen. In 1961 haalde men een 1e prijs op een drumbandconcours te Rotterdam. In 1963 was men winnaar van het vijftiende Nationale Band concours van de K.V.-, N.G.B.-, N.P.G.- en N.P.V.-groepen. Hierdoor vond in 1964 dit landelijke concours in Eindhoven plaats, in het stadion van de Eindhovense Voetbal Vereniging. De organiserende Eindhovense Padvinders band was dat jaar vrijgesteld van deelname zoals dat indertijd gebeurde met de winnaar van het jaar ervoor. Wel nam de Sint Gregorius Drumband van de katholieke verkenners deel aan dit concours.
Dat de ‘drumband’ het niet breed had, blijkt ook uit het feit dat de verschillende groepen in Eindhoven midden jaren zestig eraan herinnerd werden dat de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt was. Deze vaste bijdrage voor de drumband, zo bleek uit de bescheiden van groep 10 Paul Krüger bedroeg f. 10,40 (€4,75) en is door deze padvindersgroep vanaf midden jaren vijftig tot begin jaren zeventig jaarlijks overgemaakt.
In 1968, ook wordt het jaar 1973 genoemd waarin padvinders en verkenners fuseerden en Scouting Nederland ontstond, is er sprake van een fusie tussen de Eindhovense padvinders drumband en de Sint Gregorius drumband. Van verschillende kanten wordt bevestigd dat spoedig daarna er geen sprake meer was van een muzikaal geheel en de band spoedig na de gedwongen samenwerking een kwijnend bestaan leidde. Vermoedelijk is de band kort nadien opgeheven.
Bij Scouting Stratum zijn echter nog enkele trommels en een trompet bewaard gebleven. Doordat de heer B. Smits bijna 30 jaar de maîtrestaf, grote trom en diverse kleine trommels en pijpers op zolder heeft bewaard, is Scouting Stratum in staat de herinneringen aan glorierijke muzikale jaren opnieuw leven in te blazen.
1.2 Japanse Trommels
Tijdens het ordenen van het archief van Scouting Stratum en het schrijven van het stukje geschiedenis van de Eindhovense Padvinders Drumband ontstond het idee om het trommelen opnieuw leven in te blazen. De OudStam van Scouting Stratum organiseerde op zaterdag 21 mei 2005 een activiteit Japans trommelen. Hier namen een twintigtal scouts en belangstellenden aan deel. Speciale gast op deze dag was de heer Huib Merison samen met zijn vrouw. Natuurlijk met liefde voor muziek nam hij ook spontaan deel aan deze activiteitendag die afgesloten werd met een openluchtfilm in de nachtelijke uurtjes.


Datum: 12-10-2016
Naam: Ad Matheeuwsen  
img

Ik heb in de jaren 60 hier in gespeeld, eerst op de marstrom en later op de pauken. Ik weet dat we nog eens in Heerlen hebben opgetreden in het gemeentehuis, staande op de trappen bij een inhuldiging van een burgemeester daar, en deze kwam uit Eindhoven of kwam deze toen vandaar naar Eindhoven? Verder schiet me zijn naam ook niet meer te binnen. We hebben ook opgetreden in 's Hertogenbosch op het plein naast de St. Jan en later op concours in het stadion de Vliert. Wij repeteerden onder de school op de Vestdijk, in het lokaal van de welpen, en als het lang genoeg licht was deden we eerst drie kwartier tot een uur excercitie buiten op het schoolplein, en daarna de muziekrepetitie.
Deze foto is gemaakt op de Vestdijk, in het patronaat van de St. Catharinakerk. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij sta ik middenvoor met de pauken. Ik was toentertijd lid van de St. Jorisstam en daarom droeg ik die schouderepauletten.