Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image

Ned. Hervormde Kerk, Schootsestraat. (1)

Beschrijving De kerk is, voor zover ons bekend, nog steeds als zodanig in gebruik. In het rechtse huis woonde de fam. Jacobs. Hun zoon Dook heeft bij Hennie de Groot in de klas gezeten en is later naar het RK Seminarie gegaan. (Had dat met jou te maken Hennie?)
Geplaatst op 06-03-2006

Reacties

Datum: 06-03-2006
Naam: Hans Vervoort img

Een keer heb ik op uitnodiging van buren als katholiek jongetje een jeugdkerstviering meegemaakt in deze kerk. Dit heeft op mij zo'n indruk gemaakt dat ik er nu nog steeds aan moet denken als ik deze afbeelding zie of als ik deze plaats voorbij rij. De gezelligheid en warmte die deze viering had is mij altijd bijgebleven. Dit is zo'n 60 jaar geleden.


Datum: 06-03-2006
Naam: Hans van Eck img

Deze kerk is al een aantal jaren in gebruik bij de Christelijk Gereformeerden. Deze kerkten daarvoor in de kerk op de hoek Plaggenstraat/Beukenlaan.


Datum: 06-03-2006
Naam: Hennie de Groot img

De koster van deze kerk woonde in de Plataanlaan tussen Rozema en Wershoven in. De tuin van de koster liep door naar de kerk. Als wij vanuit de Acaciastraat achter naar de Plataanlaan moesten gingen we vaak door die tuin. Zodoende hebben we ook heel vaak de koster achter ons aan gehad.


Datum: 08-03-2006
Naam: Hennie de Groot img

Volgens mijn gegevens van (het zelf weten) plm. 1956 woonde in het rechtse huis Jacobs. In het middelste weet ik niet meer en in het linkse Ivits. Een van de zonen staat nog op een foto bij Cornerhouse achter de tap.


Datum: 08-03-2006
Naam: Willem de Vries img

Dit uit 1998. Plaats een foto en ik geef de namen in 1921 of 1970. Voor wie is het belangrijk wie er woonde in niet getoonde woningen, of zelfs in een andere straat?
suleymanovski schootsestraat 41
schellekens schootsestraat 45
christelijke gereformeerde kerk schootsestraat 47
blom schootsestraat 49


Datum: 08-03-2006
Naam: Hennie de Groot img

Ik geloof dat allemaal onmiddellijk. Maar ik heb het wel over de jaren plm. 1956 - 1963. Toen schuin tegenover deze kerk de Chyzanobar was, later bar 't Witte Paard. De Ekkerstraat was er nog niet, daar was de moestuin van mijn opa. Recht tegenover de kerk was een bloemenzaak en een schildersbedrijf van Van Empel. Ook woonde daar in de rij de fam. Hellings, nu een transportfirma. En de fam. Donders en nog in een klein winkeltje van bakker Looijmans, die later een groter pand heeft laten zetten. Ook Sjef Taabe met glas-in-lood zat daar. Maar ja, dat is allemaal zo'n 50 jaar geleden.


Datum: 10-03-2006
Naam: W.F.G. Van der Elst img

In de jaren 50 was er een jeugdclub, achter op een zoldertje in deze kerk. De CJMV (dezelfde organisatie als de YMCA). Deze vereniging had meerdere afdelingen in diverse wijken. Cor de Wit uit de Zwaanstraat was de leider in de Schootsestraat. Hij kon erg goed figuurzagen. In de zomer gingen we op zomerkamp in de omgeving. Die goeie oude tijd!.


Datum: 10-03-2006
Naam: Diny Nagel-Grave

Naast de Cinzano-bar was de winkel met potten en pannen en kachels van de fam. Toirkens. De bloemenzaak was van de fam. Van Aerts, zoon Herman zat later met een grote bloemenzaak op het Trudoplein. In die rij zat ook kapper V.d. Ven. En heel vroeger was er ook nog een kolenboer.
Hennie, ik kan me bijna niet voorstellen dat de Ekkerstraat er nog niet was. Die is er naar mijn mening altijd geweest. Ik heb tot '59 in die buurt gewoond.


Datum: 06-11-2006
Naam: Huub de Mul img

Hennie, kijk eens op foto 1539.


Datum: 03-02-2007
Naam: Hans Strootman img

In de jaren 50 en 60 was ds. Van Gelder voorganger van deze kerk. Hij woonde in een vrijstaand huis aan de Frederiklaan dat er nog steeds staat, alleen is er wat bijgebouwd op de grond eromheen.
In de kerk staat het orgel dat vroeger in de Opstandingskerk in Stratum stond en dat met name door organist-dirigent Harm de Vries veel bespeeld is.


Datum: 27-08-2007
Naam: Giny Schmidt-Mulder img

Iedere maandagavond moesten we naar de les bij ds. Van Gelder. Ik weet alleen nog dat we trappen op moesten, waar die lessen werden gegeven.


Datum: 27-08-2007
Naam: Ap ten Hartog img

Giny, er waren twee ruimtes aan de achterzijde van de kerk, op de eerste en tweede etage. Op de tweede zaten wij met onze jeugdgroep C.J.M.V.


Datum: 07-10-2007
Naam: Antoon Reker img

Rond 1938 woonden in deze huizen: op nr.35 (hoek Acaciastraat) de fam. Lukken, in het middelste huis nr.37 woonden wij (fam. Reker) en in het rechtse huis de fam. De Ruiter.


Datum: 07-10-2007
Naam: Jan Toirkens img

In het middelste huis van de blok van drie woonde daarvoor ooit de familie Viveen (later vishandel). De familie Reker uit Onstedde woonde er tot 14-04-1939, verhuisde dan naar de Berkenstraat 15. Deze huizen, alhoewel redelijk klein, werden vaak door twee gezinnen bewoond, de ene familie beneden de andere boven. Nu onvoorstelbaar.


Datum: 07-10-2007
Naam: Ria Stöver-Toirkens img

Fam. Lukken woonde (voor zover ik dat weet) naast ons, Plataanlaan 39. Wij, Toirkens, woonden op 41. Misschien 'n andere fam. Lukken?


Datum: 08-10-2007
Naam: Antoon Reker img

Jan, mijn vader kwam uit Onstwedde. Wij zijn vanuit Schoenerstraat 10 komen wonen op Schootsestraat 37. Ria, de fam. Lukken is van de Acaciastraat 35 verhuisd naar De Plataanlaan (naast het gangetje).


Datum: 08-10-2007
Naam: Ria Stöver-Toirkens img

Ja dat klopt. Gaat me weer 'n lichtje op. Was 'n grote familie met allemaal zonen. Woonde jij zelf trouwens in de Berkenstraat naast Van Heeswijk? Tegenover jullie woonde Kok of De Kok. En op de hoek aan jullie kant naar de Frederiklaan toe woonde Stoker.


Datum: 08-10-2007
Naam: Jan Toirkens img

Vanuit Kootwijkstraat 46 kwam op 10-08-1932 Gerard Lukken, geboren Borger 1901 en gehuwd met Petronella Keeris wonen op Schootsestraat 35 (oude nummering, het hoekhuis Schootsestraat/Acaciastraat. Hij was van beroep glasblazer bij Philips. Er waren vier kinderen in 1939 en men was R.K. Per 07-04-1939 verhuist het gezin naar Plataanlaan 39. Dus Ria dat is de link met de Schootsestraat. De familie Lukken uit de Acaciastraat komt me niet direct voor de geest, mogelijk een andere naamgenoot.


Datum: 08-10-2007
Naam: Antoon Reker img

Fam. Lukken had vijf zoons: Trudi, Willy, Gerard, Sjaak en Antoon. Wij woonden in de Berkenstraat 15 (eerste huis aan de rechterkant vanaf de Frederiklaan). Naast ons woonde de fam. Wilbrink. Fam. Stoker woonde recht tegenover ons en fam. Van.Heeswijk schuin tegenover ons. Mijn opa (van moeders kant), Tienus v. Dortmont, woonde schuin tegenover jullie op Plataanlaan 62. Later is mijn oom (fam. De Louw) daar komen wonen.


Datum: 07-01-2008
Naam: Peter Retrae img

Mijn grootouders, Gerardus en Adriana van den Berk-Libregts, hadden in de periode 1915-1925 een café aan de Strijpschestraat schuin tegenover de sigarenfabriek van Smulders die in 1923 is afgebrand. Zou dat café de IJsvogel kunnen zijn geweest? Later hebben ze nog een nieuw café met feestzaal gebouwd in Strijp. Geen idee hoe dat café heette.


Datum: 22-07-2008
Naam: Hennie de Groot img

Nou ik weet, toen wij vanaf 't Pollingstraotje naar de Acaciastraat verhuisden, ik sliep aan de achterzijde van het huis, grenzend aan de kerktuin, ik de eerste beste zondagmorgen wakker werd door het klokkengelui. En hard zingen dat die kerkgangers deden. Nee, Gestel was veel rustiger...


Datum: 22-07-2008
Naam: Eddy Heijting img

Hallo Hennie, wanneer was dat van dat harde zingen? Misschien was ik dat wel. Ik ging eind 50er begin 60er jaren daar naar de kerk. Prachtig vonden wij dat om samen uit volle borst te zingen voor Gods eer.


Datum: 23-07-2008
Naam: Hennie de Groot img

Ja Eddy, dat was inderdaad september 1956 toen wij in de Acaciastraat kwamen wonen.


Datum: 23-09-2009
Naam: Geke van der Veeke-Savenije img

In het huis rechts naast de kerk (niet zichtbaar op de foto) woonde de familie De Folter. Hun oudste dochter Clasien was getrouwd met mijn broer Jos. Zij zijn naar Canada geëmigreerd en zijn beiden al overleden. Ik spreek nu over de jaren midden 50 ongeveer dat dit huwelijk plaatsvond. De heer De Folter was een bekende duivenmelker in die tijd. Een groet aan de heer Toirkens vanuit Groningen.