Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image

Fazantlaan in het Villapark.

Beschrijving De Fazantlaan gezien vanaf de Dommelhoefstraat in de richting van de Antonius van Paduakerk Villapark. Deze kerk werd gesloopt. Rechts vooraan Gereformeerde Kerk [thans Roomskatholieke Antonius van Paduakerk] en links riviertje de Laak. (RHCe 0000574)
Geplaatst op 24-07-2005
Email bijdrager img

Reacties

Datum: 22-05-2006
Naam: Hans van Melis img

De rivier de Laak links op de foto was de grensrivier tussen Stratum en Tongelre. Links Tongelre en rechts de in Stratum gelegen Tongelrese parochiekerk van de St. Josephparochie.


Datum: 22-05-2006
Naam: Theo van den Dungen img

Beste Hans,

Wellicht lees ik je commentaar bij deze foto verkeerd: er staatlinks Tongelre en rechts de in Stratum gelegen Tongelrese parochiekerk van de St.Josephparachie
Bij mijn weten lag de St.Jozephkerk echt aan de Poeijersstraat
De kerken zijn, zoals de oorspronkelijke tekst vermeldt: de St Antonius van Paduakerk ( in gebruik genomen op 23 mei 1918, nadat de eerste steen was gelegd op 21 maart 1917)
Bouwpastoor was de toenmalige kapelaan Van Oerle ( begraven op het St Calixtuskerkhof) en pastoor in die parochie van 1915 - 1950;opgevolgd door de wellicht beter bekende pastoor Holtus, en die was pastoor van 1951-1968 ( eveneens begraven op het St.Calixtuskerkhof aan de Jacob Jordaensweg;dit kerkhof was het oorspronkelijke Sint-Antoniuskerkhof, aangelegd 1918, en per 1 juli 1959 omgedoopt in het St Calixtuskerkhof)
De andere kerk is de gereformeerde Kerk, die in 1911 werd gesticht, en in 1970 aan de gemeente Eindhoven werd verkocht ( de gereformeerde en hervormde gemeenschap betrokken samen een nieuwe kerk aan de Meerkollaan)De oorspronkelijke Gereformeerde Kerk heeft nog een tijdje als moskee voor de Turkse gemeenschap gediend, en later in 1991 kreeg de parochie Tongelre de beschikking over het gebouw ( inderdaad op Stratums grondgebied)
Citaat uit: Tongelre oh Tongelre Tonny van den Boomen : volgens de kadsaterkaart 1832 was het gebied, dat nu Villapark heet, weids en landelijk met langs de Dommel natte graslanden, die door de boeren als hooiland werden gebruikt. Verderop werden de weilanden afgewisseld door akkers en percelen hakhout. Dit alles werd doorsneden door een waterloop met de naam Laak of Lakerloop;die zijn oorsprong heeft in Riel, op de grens van Stratum en Geldrop, en liep van daar via de schildersbuurt en Valklaan dwars over het terrein van de Nutsschool aan de Reigerlaan en zo tussen de Parklaan en de Fazantlaan door verder naar de Dommel
Vervolg citaat: De Laak was de grens tussen Stratum en Tongelre;het Tongelrese gedeelte van het latere Villapark was onbebouwd, maar in het Stratums gedeelte lagen dichtbij de grens twee boerderijen met de bekende namen Treurenburgen Dommelhoef einde citaat.


Datum: 22-05-2006
Naam: Hans van Melis img

Ik citeer uit eigen werk.: De bouwpastoor (met eigen fortuin) werd kapelaan C.C. (Karel) van Oerle van de St. Catharina kerk in den Bosch. Had zijn zinnen gezet op een Drievuldigheidskerk het werd met een bijdrage van fl. 94.492.40 van de Kerkbouw-stichting de Antonius van Padua kerk. De patroon van de parochie werd St. Joseph.
De kerk werd op 23-5-1918 geconsacreed. en:
Hoewel de pastoor van Tongelre de grond aankocht, en de kerk bedoeld was als uitbreiding van de parochie Tongelre, lag de kerk in het villapark te Stratum.


Datum: 04-09-2006
Naam: Jan Hendrikx img

Deze foto is genomen niet vanaf de Dommelhoefstraat maar de Lakerstraat, de Dommelhoefstraat ligt iets verder terug. Nooit geweten dat de grachten rond het Diaconessenhuis en om de villa van Mignot eigenlijk een riviertje waren. Ook het huis van Philips aan de Parklaan had een gracht en als daar inderdaad de Laak liep is me nu duidelijk waarom de villa De Laak heette


Datum: 29-04-2007
Naam: Hans van Melis img

Door de gracht links liep waarschijnlijk al geen water meer van de Laak. De grens Stratum Tongelre niet mooi links van de Fazantlaan maar verder links door de tuinen van de villa's aan de Parklaan. Het is overigens maar de vraag of de Laak na de aanleg van het Eindhovens kanaal nog stroomde in dit gebied.


Datum: 11-07-2007
Naam: Henny Kalisvaart-Tiemens img

Ik ben vorige week hier nog eens wezen kijken, maar zo'n foto zonder auto's is er niet meer te maken. Ik heb van 1949-1961 in de pastorie gewoond. Mijn vader was ds. Tiemens en wijkpredikant van de Gereformeerde Kerk. Deze kerk heette toen nog Oosterkerk, later Immanuelkerk.


Datum: 15-08-2008
Naam: Ad van den Heuvel img

Links bij de gracht(gender)stond in de jaren 50 een heg langs het water. Mijn opa ving daar karpers, wat verboden was, die hij dan bij ons thuis in een teil zette en ze later die dag bakte. Een eindje verder had je de tuinen van het Academisch Genootschap en daar haalden wij de rabarber voor het avondeten vandaan, wat ook niet mocht. Bij de fruittuin van Pastoor Holtus gingen we dan vervolgens het fruit halen, wat uiteraard ook niet mocht. Moe maar voldaan,met onze buikjes vol, gingen we s`avonds fijn naar bed. De armoede die er toen was, kon dit wel accepteren.


Datum: 17-11-2014
Naam: Henny Kalisvaart-Tiemens img

Wat is de functie van de prot. kerk op dit moment? Ik heb twee jaar geleden zomaar eens aangebeld bij de oude pastorie, mijn oude woonhuis, en toen vertelde de bewoonster (die mij heel aardig ontving) dat de kerk voor 1 euro te koop stond. Is hij inderdaad verkocht? Met welke bestemming?
Het was trouwens heel bijzonder om na 52 jaar weer een keer in dat grote huis terug te keren. Er waren nog oude zaken in oude stijl bewaard, zoals de mooie granieten vloer in de gang en de deuren met raampjes en lijsten en oude deurkrukken. Geweldig!
Op het platte dak was nu een hekje gezet, zodat je er niet vanaf kon vallen. Vroeger maalde men daar niet om. Ik heb daar heel vaak over het randje gekeken en we liepen ook in de dakgoot van de kerk of zaten achter de kerktoren op het dak. Dat vonden we heel gewoon. :-)


Datum: 04-02-2015
Naam: Hanneke Langenhuysen. img

De zus van mijn vader woonde ook op de Fazantlaan, te weten de familie Tops, waarvan tijdens de priesterwijding van mijn neef Hein Tops ik als nichtje een gedichtje op mocht zeggen.
De feestelijk heden daarom heen waren georganiseerd door Dhr. Keeris uit de Lakerstraat.
Links van de familie Tops woonde de familie Kalkoen en rechts woonde een familie waarvan ik de naam niet meer weet.
Verder woonde er in die tijd als je naar links gaat richting Kwartelstraat de familie van de(r) Wiel en daarnaast de familie Heukensveld Jansen.


Datum: 04-02-2015
Naam: Henny Kalisvaart-Tiemens img

Wat leuk om de naam 'Tops' weer eens te horen. Ja, ik weet dat zij op het rijtje woonden. Wij woonden dus op 19, de kerk had nummer 17, de familie Smits woonde op 15 en volgens mij woonde de familieTops daarnaast, op 13. Maar het kon ook op 11 zijn.
Ze hadden, dacht ik, 3 kinderen, waarvan er 2 blind waren. Dat was voor mij als klein kind heel opvallend.
Ik denk vaak aan de familie Tops, omdat je die naam ook vaak in de paardensport hoort. Dan denk ik: zou dat familie zijn? Groetjes, Henny.


Datum: 05-02-2015
Naam: Hanneke Langenhuysen. img

De familie Tops had zes kinderen, te weten Trudy,Hein,Wim en Oedeke allebei blind,waarvan WIm is overleden,Ineke en Frank.
Zij zijn echter geen familie van de Topsen uit Valkenswaard de paarden familie.