Nieuwsarchief


13 januari 2014

In memoriam Joep Sauter
Vrijwilliger bij onze stichting

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden van de heer Joep Sauter.
Vanaf het begin van onze stichting was hij de steun en toeverlaat van onze toenmalige secretaris zijn echtgenote Thérèse Sauter-Roijers, die ons helaas ook veel te vroeg en plotseling is ontvallen.
De dood van Thérèse en het auto-ongeluk dat hem kort daarna overkwam, hebben hem zo getroffen dat hij daar niet meer van is kunnen herstellen.

Wij leven mee met zijn kinderen en verdere familie en kennissen.
Wij wensen allen heel veel sterkte bij dit, ook voor ons, zeer smartelijke verlies.

Namens de stichting Eindhoven in Beeld,
Stephen Goth, voorzitter

(voor een condoleancelijst zie foto 34800)

7-11-2013
Bestuurswisseling

Op 1 novenmber jl heeft Wim Teklenburg zijn bestuursfunctie bij de stichting Eindhoven in Beeld neergelegd. Wij danken Wim voor zijn jarenlange inzet als vice-voorzitter en veelzijdig bestuurslid.
Per dezelfde datum is Jos Willems tot het bestuur toegetreden. In de bestuursvergadering van 7 november is dit officieel bekrachtigd.
Jos wil in eerste instantie zich oriënteren op wat er binnen de stichting bestuurlijk omgaat en daarnaast blijft hij zijn activiteiten als archivaris voortzetten. Wij wensen Jos alle succes.
In een later stadium zal binnen het bestuur de verdere taakverdeling worden vastgelegd.

Op de foto: Jos Willems


29-10-2013
Gezellige middag met een Antilliaans tintje.
het komt vaker voor dat groepen onze exposities bezoeken. Vandaag was dat een groep Antilliaanse dames die 2 uur lang hebben kunnen proeven van de Eindhovense volkscultuur. Wilt u met een groep de expositie bezoeken? Neem contact op met de secretaris of loop gewoon even binnen om een afspraak te maken.
Deze dames hebben het in ieder geval aardig naar hun zin gehad.

10-09-2013
Verhuizing en modernisering Stichting Eindhoven in Beeld
De stichting Eindhoven in Beeld heeft per 1 september een nieuw onderkomen in het gebouw Deken van Somerenstraat 4 in Eindhoven nadat de organisatie het pand aan de Grote Berg 9 moest verlaten in verband met de bouwplannen van Moon/en/co. De huisvesting aan de Deken van Somerenstraat is slechts tijdelijk ook wegens voorgenomen bouwwerkzaamheden. Eindhoven in Beeld is in gesprek met de gemeente Eindhoven en met plaatselijke geestverwante organisaties om tot een permanente huisvesting te komen.
Dit alles weerhoudt Eindhoven in Beeld niet om te moderniseren door de aanschaf van een nieuwe server en computers mede mogelijk gemaakt door CleverIT en de gemeente Eindhoven. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om de kennis over de stad en de geschiedenis van Eindhoven inzichtelijk te maken en nog meer onder de aandacht te brengen van oude en nieuwe Eindhovenaren.
Door snellere digitale informatie in beeld en geluid onder te brengen blijft Eindhoven in Beeld boeien. Nieuwe media zullen ingezet worden om de collectie beeld en geluidsmateriaal en daarmee de geschiedenis van Eindhoven nog meer te ervaren.
Materiaal genoeg en plannen genoeg. Dus in oktober kunnen bezoekers de volgende expositie al weer bekijken, dan in de Deken van Somerenstraat 4. Deze expositie gaat over het vermaak in Eindhoven. De opening zal een extra feestelijk tintje krijgen.7-7-2013
Nieuw EiB-Huys

 
Zoals u misschien al heeft gehoord, heeft de gemeente Eindhoven de bruikleenovereenkomst met onze stichting voor ’t EiB-Huys aan de Grote Berg per 2 september 2013 beëindigd.
De ontwikkelaar van het project voor het Klein Paradijs, Kazerne en Loods, wil dit gebied per de genoemde datum vrij kunnen aanvaarden.
Gelukkig heeft onze stichting voorlopig onderdak gevonden aan de Deken van Somerenstraat 4, in ruimtes links naast de hoofdingang.
De verhuizing zal in de 2e helft van augustus plaatsvinden samen met onze vrijwilligers en al degenen die bereid en in staat zijn een handje mee te helpen. Reden waarom wij vanaf 16 augustus totdat we gesetteld zijn in onze nieuwe behuizing even geen bezoek kunnen ontvangen – beeldmateriaal insturen kan natuurlijk gewoon doorgaan.
Dus als alles volgens planning verloopt, bent u in de loop van september van harte welkom in onze nieuwe omgeving.
Wij houden u op de hoogte

Nieuwe voorzitter


De Stichting Eindhoven in Beeld heeft een nieuwe voorzitter: Stephen Goth. Stephen is geen onbekende in Eindhoven, zo was hij voorheen o.a. voorzitter van De Lichtjesroute. Het bestuur is er van overtuigd met hem een betrokken en ambitieus voorzitter te hebben gevonden. Wim Teklenburg, die vorig jaar de voorzittershamer tijdelijk overnam, blijft lid van het bestuur.

4 feb. 2013

22 juni 2012

                                                  
Voor meer informatie  klik hier


30 mei 2012
De stichting Eindhoven in Beeld bestaat 5 jaar.

Wij vieren dit op zondag 3 juni met een Meet and greet in 't EiB-Huys, Grote Berg 9
Vandaag publiceerde het Eindhovens Daglad een mooi artikel over uw en onze website.
Heeft u het artikel niet gelezen, klik hier

Alle informatie over de viering van ons eerste lustrum leest u in onze nieuwsbrief

Wilt u de laatste nieuwsbrief lezen, klik op nieuwsbrief om deze op te halen


Mooi artikel in het ED over de expositie Eindhovense Archeologie in Beeld.

Op maandag 9 januari verscheen er in het ED een mooi artikel over onze nieuwste expositie. Om het te lezen klik hier


21 december 2011
Wisseling binnen het bestuur: Theo Loeffen is de nieuwe Penningmeester.


Na 4,5 jaar heeft Tini van Rooij zijn bestuursfunctie bij de Stichting Eindhoven in Beeld neergelegd. Tini blijft wel als vrijwilliger actief, hij zal o.a. mede de redactie blijven voeren van de website. De functie van penningmeester zal worden ingevuld door Theo Loeffen die al enige maanden geleden toetrad tot het bestuur.Nalatenschap Zr Gerhardo

Half februari heeft in de Eindhoven-editie van het Eindhovens Dagblad een artikel gestaan over de nalatenschap van Zr, Gerhardo. Zij heeft als zuster van de orde van de Franciscanessen jarenlang een actieve rol gespeeld bij de kinderopvang in het St. Antoniushuis in Acht. In 1987 zijn deze zusters vertrokken uit Acht en zr. Gerhardo heeft haar laatste jaren doorgebracht in Lochem.

Uit haar Achtse periode heeft zr Gerhardo een schat aan foto's bewaard, waarvan veel foto's van kinderen die toen in het St Antoniushuis waren opgenomen.
Haar nicht Maria Schenkels heeft deze foto's thans in haar bezit en zou graag zoveel mogelijk foto's geven aan de kinderen die er opstaan. Uit privacy-overwegingen is het echter onmogelijk om al deze foto's te publiceren. Om u toch in de gelegenheid te stellen de foto's te kunnen bekijken en om na te gaan of u als kind op een of meer van deze foto's voorkomt heeft de Stichting Eindhoven in Beeld alle foto's digitaal vastgelegd.
Vanaf vrijdag 4 maart stellen wij u in de gelegenheid om de foto's te komen bekijken in 't EiB-huys aan de Grote Berg 9. U kunt daar dagelijks van maandag t/m vrijdag terecht tussen 13.00 en 16.00 uur. Ook op koopzondag zijn wij tijdens diezelfde uren geopend.
De toegang is gratis.

Behalve op de Grote Berg 9 (tel. 040-211 60 72) zijn de foto's na afspraak ook te bekijken bij:

Maria Schenkels
Hoekstraat 36
Nederwetten
tel 040-283 88 89

en bij

Peter Vermeulen
Gerrit den Braberlaan 1
Eindhoven-Acht
tel 040-290 40 72

1 juli 2010


In memoriam  mevrouw Thérèse Sauter-Roijers
secretaris van onze Stichting.

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden van
mevrouw Thérèse Sauter-Roijers.
Thérèse was voor ons "de moeder van de compagnie".

Ons medeleven gaat uit naar haar man Joep, de kinderen en de overige familie, vrienden en collega's.
Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van dit, ook voor ons, smartelijk verlies.


Namens de Stichting Eindhoven in Beeld,
Ben Brekelmans,voorzitter

(voor een condoleancelijst zie foto 24607)


27 mei 2010
In Memoriam  Jan Retera

Op 24 mei is op 83-jarige leeftijd Jan Retera overleden. Regelmatig ontmoetten we Jan met zijn Marie bij onze activiteiten, zoals exposities op de Grote Berg en onlangs nog bij een presentatie van de Stichting Eindhoven in Beeld in de Wilgenhof.
Bij een bezoek aan Jan en Marie bij hen thuis in de Wilgenhof, bleek zijn passie voor het St Catharinakoor, waar hij al sinds 1949 lid van was en waarvan hij enkele mooie foto's aan ons ter beschikking stelde.
We wensen Marie en de verdere familie veel sterkte in de komende dagen.

Namens de Stichting Eindhoven in Beeld,
Peter Vermeulen


5 mei 2010
Beatstad Eindhoven, hoe het ware leven begon.
Auteur: Frans Dekkers

Dit boek geeft een fascinerend beeld van Eindhoven in de jaren vijftig en zestig. Het is een parade aan beelden, verhalen en anekdotes die vooral bij tieners en twens van toen een feest van herkenning zullen oproepen. Het beschrijft de meest intense periode van jong zijn, waarin voor alles een eerste keer was en indrukken en belevenissen vaak ’n grote impact hadden. Muziek is daarbij de bindende factor voor iedereen: van de grammofoonplaatjes waarop werd gedanst in ’n instuif tot de beatmuziek van de talrijke Eindhovense bandjes in zaaltjes, buurthuizen en patronaatsgebouwen.

Het boek is te verkrijgen in 't EiB-Huys, open op werkdagen van 13 tot 16 uur, prijs € 25,=.


28 april 2010
Boek over de Hallenweg.

Op woensdag 20/4 j.l. werd in de Kennispoort het nieuwe bestuur voorgesteld van het SMB ( Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting ). Tevens ging eigendom en beheer van de Hallenweg over naar een nieuwe eigenaar; de Gemeente Eindhoven.
Bij deze gelegenheid werd het boek ‘Historische Dragers van Nieuwe Creativiteit’ overhandigd. Dit boek gaat over de historie van de Hallenweg en is een aanwinst voor elke boekenkast
van diegene die geïnteresseerd is in de Eindhovense industrie.
Het boek is tot stand gekomen met medewerking van o.a. de Stichting Eindhoven in Beeld.

Zie ook http://www.studiovanderzandt.nl/                                                       foto Jos Lammers

Het boek is te verkrijgen in 't EiB-Huys, open op werkdagen van 13 tot 16 uur, prijs € 22,50=


1 mrt 2010
In memoriam  Guus van Helvoirt

Gisteren ontvingen we het bericht van overlijden van Guus van Helvoirt.Guus was vooral in Gestel bekend als de beheerder van het postagentschap Hoogstraat 73 gedurende de jaren 1940 - 1988. Dit oudste postagentschap van Eindhoven, en een van de oudste agentschappen van Nederland, heeft Guus 48 jaar met verve beheerd.
Daarnaast was Guus bekend als hoofdkassier van voetbalvereniging EVV. Elke thuiswedstrijd was hij present en zorgde dat de kassaopbrengsten tot op de cent nauwkeurig klopten. Om de woorden van zijn zoon Giovanni te citeren: "Guus van Helvoirt was tijdens al zijn werk een man van weinig woorden; als anderen praatten, verstond hij de kunst van het zwijgen; als anderen keken, verstond hij de kunst van het zien. Pa was een wijs man".
Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte in de komende tijd.

Namens de Stichting Eindhoven in Beeld,

Peter Vermeulen


3 feb 2010
Nieuwe posters in de klemborden.

Sinds enkele dagen worden de zgn klemborden, u ziet ze aan de lantarenpalen aan de uitvalswegen, voorzien van een nieuwe serie van 3 Eindhoven posters. Deze posters vertonen het Stadhuis van Eindhoven, de Lichttoren of de Markt in 1900, met lindeboom en het torentje van de Olifant.

We hebben een klein aantal van deze posters beschikbaar voor de verkoop, prijs 10 euro, verkrijgbaar in 't EiB - Huys. "Ter herinnering aan mijn vader Walther van Beers die op vrijdag 23 oktober 2009 overleden is. Hij is 87 jaar geworden.
Alle oude foto's van Eindhoven die ik hier publiceer, komen uit de verzameling die hij jarenlang opgebouwd heeft. Het is mooi dat ik hem op deze manier een beetje kan laten voortleven!"

 

Dit bericht ontving ik van een van onze grootste bijdragers: Frans van Beers. Het was mij al bekend dat zijn vader een enorme passie had voor alles wat "Eindhoven" was en als gevolg daarvan een enorme collectie heeft opgebouwd. Frans heeft het als zijn taak beschouwd om dit levenswerk van zijn vader in de openbaarheid te brengen. De herinnering aan W.L. van Beers zal daarom altijd blijven bestaan en wel met grote dankbaarheid.
Wij wensen Frans en de verdere familie veel sterkte toe.


Namens de redactie,
Peter Vermeulen


Open Monumentendagen 2009

Op 12 en 13 september jl. hebben wij onze deuren van 11 tot 17 uur opengezet in het kader van de Open Monumentendagen 2009.
Onze huisvesting, door ons “’t EiB-Huys” gedoopt, is een aantal jaren geleden door de gemeente Eindhoven aangemerkt als gemeentelijk monument van het type “Monument van ontspanning”, subtype “Heemkundegebouw”.
Het circa 200 jaar oude, voormalige Marechausseegebouw, dat nog typische kenmerken draagt van weleer, trok tijdens deze Open Monumentendagen zo’n 250 belangstellenden en was daarmee een van de meest bezochte monumenten.


Samenwerken is meer dan samen werken

De afgelopen maanden heeft onze Stichting zich o.a. ingespannen, via een nadere kennismaking samenwerking aan te gaan met een aantal stichtingen en organisaties die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze doelstelling: het in de breedste zin des woords in beeld brengen van het verleden en heden van onze stad Eindhoven.

De zonder uitzondering prettige gesprekken hebben geleid tot werkafspraken met o.a. VVV Eindhoven, Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost, Historisch Openluchtmuseum Eindhoven, 040tv – internet tv van en voor Eindhoven, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Stichting Koepel De Bergen.

In de komende tijd wordt verder gewerkt aan verdieping van de contacten en verdere uitbreiding van ons netwerk.
Ons motto: Samenwerken is meer dan samen werken, de kracht zit ‘m in de verbinding!