EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

5005

Bijdrager:

Jaar:

2006

Stadsdeel:

Stratum

Buurt:

212 Rochusbuurt

Straat:

Tuinstraat

Onderwerp 1.:

Scholen / Onderwijs

Onderwerp 2.:

Lagere Scholen / Basisonderwijs

Onderwerp 3.:

Stratum, St Jorisschool / St Jansschool / De Hasselbraam

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
School aan de Tuinstraat.

Beschrijving

.


Geplaatst op

02-07-2006

Email bijdrager

img

Reacties:

Datum: 26-07-2006
Naam: Paul Meuwese  
img

Aan deze school heb ik vele herinneringen. Na de bewaarschool op de Gasthuisstraat ben ik hier terechtgekomen. Het was toen een pure jongensschool. Ik spreek nu over begin jaren zestig. Meneer Hermans was het hoofd. Ik begon bij juf. Monique de Ruyter, die helaas jong overleed. Vervolgens kwam ik bij juf. Wiessing, meneer Bouts, meneer Caris, meneer Van Loon (hij had zo'n BMW-autootje met de deur aan de voorkant), meneer Van de Meulen (die ook les had gegeven op Curacao en daar boeiend over kon vertellen). Toen ik jaren later op de pedagogische academie zat, heb ik hier nog even stage gelopen. Ik vond dat er weinig was veranderd. Nog steeds hing hetzelfde werkstuk in de hal: een locomotief gemaakt van kleine propjes. Ik kan me het fietsenhok nog herinneren, de speelplaats voor kleine leerlingen en voor oudere leerlingen, de sinterklaasontvangst (toen volgens mij dhr. Dijstelblom van de Gemeentewerken?).
Zijn er misschien mensen die hier begin jaren 60 ook gezeten hebben?


Datum: 27-07-2006
Naam: Laurens van de Looy  
img

Het schoolgebouw was opgedeeld in twee scholen, de St. Jorisschool met dhr. Jansen aan het hoofd en de St. Jansschool met dhr. Martens als hoofd. Het gebouw is in 1946 geopend. De St. Jorisschool was tot dan gevestigd aan de Jan Smitzlaan, terwijl de St. Jansschool, naar mijn idee, tot dan aan de Le Sage ten Broeklaan was. Met name de St Jorisschool was een vrij elitaire school, waarbij sommige leerlingen vanuit Waalre en Eersel etc. iedere dag met de privéauto (met chauffeur) naar school werden gebracht. De school kende een strak lesrooster. Resultaat wilde men zien. Voor buitenschoolse activiteiten was geen ruimte. En toch heb ik er met plezier, school gevolgd, tussen 1946 en 1953.


Datum: 21-10-2006
Naam: Toon Meulensteen  
img

Ik heb dezelfde leerkrachten als Paul Meuwese meegemaakt op St Jorisschool. Ik ging voor het eerst naar die school in 1960. De meeste van mijn medeleerlingen kwamen net als ik uit de Iriswijk en de anderen uit omliggende wijken van de Geldropseweg. Dhr. Dijstelblom is mij ook niet onbekend, die woonde toen op het einde van de Van Wassenhovenstraat, rechtse kant, richting Eindhovens kanaal.


Datum: 22-10-2006
Naam: Matty van de Zanden  
img

Midden jaren 70 was meneer Thomassen hoofd van de school. Een van de leraressen heette mevr. Vlagtwedde. Van een andere juf herinner ik me alleen de voornaam: Yvon(ne). Zij gaf les aan klas 3.


Datum: 24-10-2006
Naam: Harry van der Velden  

Ook ik heb op deze school gezeten. Eerst op de bewaarschool in de Gasthuisstraat bij zuster Klikstra, zr. Norbertine en zr. Wyberta. Daarna ben ik in de Tuinstraat in de eerste klas bij dhr. Thomassen gekomen. De 2e klas bij dhr. V.d. Meulen, de 3e bij dhr. Martens, die voor de klas een hersenbloeding kreeg en overleed. Hij werd vervangen door juffr. Lap, de vierde klas bij dhr. Kouwenberg, de 5e bij Bouts en de 6e bij Masselink. Hem heb ik laatst nog ontmoet. Hij woont op de Jan van Eyckgracht.


Datum: 29-10-2006
Naam: Peter Weijtens  
img

Na eerst de bewaarschool in de Gasthuisstraat bezocht te hebben (zuster Wyberta, klein en dik, zuster Vincent, lang en iel), heb ik daarna de St. Jorisschool in de Tuinstraat gedaan, met als docenten: klas 1 juffr. Lap, klas 2, Caris, klas 3 Bouts, klas 4 Turcken, klas 5 Thomassen en klas 6 Hermans. Daarna naar de St. Augustinus MULO in de Le Sage ten Broeklaan.


Datum: 15-11-2006
Naam: Jan van der Vleuten  
img

Ik heb ook op de bewaarschool in de Gasthuisstraat gezeten. Daarna van 1956-1962 op de St. Jorisschool. Bovengenoemde docenten ken ik ook, maar bij wie, in welke klas weet ik niet meer.


Datum: 16-11-2006
Naam: Gijs Dijsselbloem  
img

Sinterklaas heette niet Dijstelblom maar Dijsselbloem, inderdaad van de gemeentewerf. Vijf van onze zeven kinderen hebben ook op deze school gezeten.


Datum: 21-01-2007
Naam: Johan van den Hombergh  
img

Ik bewaar zelf ook goede herinneringen aan mijn lagereschooltijd op de St. Jorisschool. Ik was leerling van ca. 1977-1983. Leraren die ik me nog kan herinneren waren meneer Thomassen (ook hoofd v.d. school), dhr. Chatroux, dhr De Natris en dhr. Van Kraaij. Ik kan me nog herinneren dat er twee speelpleinen waren, eentje voor de 1e-3e klas en eentje voor de 4e-6e klas.


Datum: 06-02-2007
Naam: Theo van Baalen  
img

Ik meen me toch te herinneren dat op deze school in 1962 toch ook een dependance van de Mulo uit de Le Sage ten Broeklaan gehuisvest is geweest? Of was er in deze straat nog een school?


Datum: 06-02-2007
Naam: Peter Weijtens  
img

Klopt, Theo. De Augustinus Mulo uit de Le Sage ten Broeklaan huurde op bepaalde tijden de gymzaal. De leerlingen moesten dan pendelen. Voor de theorievakken werden de twee lokalen links beneden gehuurd. Hier moesten de docenten pendelen tussen Le Sage ten Broeklaan en Tuinstraat.


Datum: 07-02-2007
Naam: Theo van Baalen  
img

Bedankt Peter! Leraren uit die tijd: Stravens, Janssen, Berends, van Eijl (kapelaan!) en hoe heette die leraar Duits ook al weer?


Datum: 07-02-2007
Naam: Peter Weijtens  
img

Theo, de leraar Duits was Rijkers, is later Verberne opgevolgd als directeur. Verder nog Van der Velden (Engels en geschiedenis), Habets (wis- en natuurkunde). Mij staat nog bij dat vrijwel alle docenten bijnamen hadden.


Datum: 07-02-2007
Naam: Gijs Dijsselbloem  
img

De heer Rijkers staat op foto 7463.


Datum: 07-02-2007
Naam: Theo van Baalen  
img

Heel leuk, die klassefoto met dhr. Rijkers. Enkele bijnamen die ik me nog kan herinneren: de krumel, de pudding, de pingpong, boris boef.


Datum: 09-02-2007
Naam: Hans Biermans  
img

Volgens Laurens van de Looy kende de St. Jorisschool geen buitenschoolse activiteiten. Toen ik echter plm. 1951 daar op school zat in de zgn. voorbereidende klas bij de heer Janssen uit de Le Sage ten Broeklaan, nam deze diverse malen de moeite, om met ons 's middags een fietstocht te maken. Zeer educatieve middagen waren dat naar bijv. het Kraaienbosch ergens in de buurt van Heeze, meen ik.


Datum: 23-08-2008
Naam: Bert Janssen  
img

In 1954, in de derde klas van de heer Lodewijks, ben ik op de St. Jorisschool gekomen. Van deze leraar kan ik mij herinneren dat hij iedere ochtend de lessen begon met het bidden van onzevaders, weesgegroeten, de oefeningen van geloof, hoop en liefde, de tien geboden enz. In de vierde klas kregen we de heer Van Genughten, in de vijfde de heer Bouts, die ons altijd vertelde dat we geen zelfdiscipline kenden. In de zesde nogmaals de heer Van Genughten, een beminnelijke leerkracht die uitstekend wist om te gaan met zo'n 45(!) leerlingen.


Datum: 12-05-2009
Naam: Jean Raijmakers  
img

In 1960 ben ik na een 2-jarig onzalig verblijf op de Montessori-kleuterschool (naast de Fröbel-kleuterschool) op de St Jorisschool terechtgekomen.
Juffrouw De Ruyter herinner ik me nog erg goed. Ik woonde eerst op de Geldropseweg en ik ben in december 1960 verhuisd naar de Hortensiastraat. Omdat juffrouw De Ruyter het verstandiger vond het aanvankelijk leesonderwijs op deze school verder af te ronden en in een later stadium (na de Paasvakantie ) een overstap te maken naar een nieuwe school ben ik tot de paasvakantie achter op de fiets van juffrouw De Ruyter op en neer gependeld van de Hortensiastraat naar de Tuinstraat. Ze kwam me thuis ophalen en afzetten. Een aantal jaren later, ik denk in 1963, is zij overleden en de begrafenismis was in de Gerardus Majellakerk. Ik was daar destijds misdienaar en heb op mijn verzoek de uitvaartmis gediend. Een schat van een leerkracht!


Datum: 01-02-2015
Naam: Sjef Claassen  
img

Ik heb op deze school gezeten van 1953 tot 1958. De school stond bekend om het hoogste percentage geslaagden voor hbs en gymnasium van de omgeving. Daarom waren er leerlingen uit Aalst-Waalre, Strijp, Oirschot, Best, Dommelen, Zeelst etc. In mijn herinnering kwamen ze door weer en wind gefietst, van privéauto's kan ik me niks herinneren. Wel dat we bij boer Mikkers moesten vragen hoeveel koeien en land hij had en daar werden dan opgaven over gemaakt. De lengte van de Tuinstraat werd gemeten, ook ergens een voetbalveld. Alles om je gevoel voor getallen bij te brengen. Bij een reünie ergens in 1984 bleek dat van de 50 kinderen uit mijn klas er een stuk of 15 een academische titel hadden behaald! Ik kan me overigens niet herinneren dat er een schooladministratie was of een conciërge. Het hoofd der school gaf gewoon les en ook nog Engelse les erbij, had ook geen kantoor of zo. Geloof niet dat een moderne lagere school met directeur, conciërge, administratie etc. nog ooit een dergelijk resultaat heeft bereikt.


Datum: 19-11-2017
Naam: Frank van den Heuvel.  
img

Herinner me nog juffrouw Wiesink van de eerste klas. Daar startte ik op de St. Jorisschool. Hierna volgens mij juffrouw Lagarde. Dit was een hele grote klas (veel leerlingen). Dhr. Ulijn en Boutens en directeur Thomassen zijn ook nog namen die in me opkomen.