EiB header publiek

Het heden en verleden van Eindhoven

Responsive Navigation
Google Maps

Uw selectie...

Fotonr.:

7323

Bijdrager:

Jaar:

1932

Stadsdeel:

Stratum

Buurt:

222 Gerardusplein

Straat:

St Gerardusplein/Roostenplein*

Onderwerp 1.:

Religie

Onderwerp 2.:

Katholieke Kerken

Onderwerp 3.:

Stratum, St Gerardus Majella

Een reactie op deze foto insturen


Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden

image
  • facebook
  • twitter
  • img
Roostenplein.

Beschrijving

Hier is de foto afgedrukt die wordt bedoeld bij foto 4943. Intussen weten we dat het Roostenplein later de naam St Gerardusplein heeft gekregen.


Geplaatst op

18-11-2006

Reacties:

Datum: 18-11-2006
Naam: Marijke de Groot-Thijssen  
img

Men is deze kerk inmiddels mooi aan het opknappen nadat gelukkig is voorkomen dat ook dit stukje Eindhoven wordt gesloopt. Het gebouw links van de kerk is de vroegere Tarcitiusschool, nu De Talisman. (Basisschool)


Datum: 19-11-2006
Naam: Thérèse Sauter-Roijers  

Nee Marijke, niet de Tarcitiusschool maar het was de bewaarsschool (kleuterschool) in de Seringenstraat (Zoldertje). Om de hoek in de Begoniastraat zat de Mariaschool. Die scholen heten nu inderdaad De Talisman. De Tarcitiusschool stond op het Balsemienplein. Als je voor de kerk staat gezien aan de rechtse kant tussen de Kortonjolaan en Ranonkelstraat in.


Datum: 19-11-2006
Naam: Lieke Slegers-Roijers  
img

Nu ben je toch abuis Marijke. Dit was niet de Tarcitiusschool maar de Mariaschool. Een echte meisjesschool. In mijn tijd was dhr. Peeters hoofd van school. Enkele onderwijzeressen waren juffrouw Hartman, juffrouw Zwaans, juffrouw vd Bosch en mevr. vd Griend als invalster. Ook zat in deze school de kleuterschool. Wij hadden in die tijd nog nonnen op de kleuterschool. Ik praat nu over de jaren 50. De school heet nu inderdaad wel De Talisman.


Datum: 20-11-2006
Naam: Marijke de Groot-Thijssen  
img

De Tarcitius-school heeft misschien ook op een ander plaats gezeten maar toch echt wel ook aan de Seringenstraat, nu de Talisman aan de Seringenstraat. (tegenover bakkerij Brabants Roem)
Onze jongens zijn hier n.l. naar school gegaan. Wij hebben onze jongens heel bewust naar een katholieke school gestuurd (de Tarcitius dus) i.p.v. naar de Nutsschool aan de Floralaan, terwijl we die vanuit het keukenraam konden zien liggen. De overgang naar een andere naan, nl. De Talisman heeft plaatsgevonden in de jaren 90, toen de school ging fuseren met o.a. de school van het Kerstroosplein, en toen een z.g.n. interconfessionele school werd.


Datum: 21-11-2006
Naam: Thérèse Sauter-Roijers  

Marijke, zie de Tarcitiusschool van foto 3833. Ik heb nooit geweten dat de Tarcitiusschool naar de Seringenstraat is gegaan. In de tijd dat ik in de Gerardusbuurt woonde, tot eind jaren zestig, waren er 4 katholieke scholen. Twee voor jongens, Gerardusschool in de Orchideënstraat, Tarcitiusschool op het Balsemienplein, en twee voor meisjes, Mariaschool in de Begoniastraat (heb ik op gezeten) en St. Josephschool in de Geraniumstraat. In de Seringenstraat was de ingang van de kleuterschool. Later zijn bedoelde scholen natuurlijk alle gemengd geworden. Bestonden, toen jouw kinderen naar de Tarcitiusschool gingen, de Mariaschool en St. Josephschool dan niet meer?


Datum: 21-11-2006
Naam: Marijke de Groot-Thijssen  
img

Ik denk van niet Thérèse. Wij kwamen pas in 1990 (weer, na 20 jaar omliggende dorpen) in Eindhoven wonen. Omdat wij onze kinderen heel laat hebben gekregen was er natuurlijk in de loop van de jaren veel veranderd in het onderwijs. Zo waarschijnlijk ook de komst van de gemengde scholen. Ikzelf heb nimmer op een gemengde school gezeten. Altijd alleen meiden en nonnen.
Omdat wij heel laat pas kinderen kregen zochten wij enigszins herkenning en vandaar die katholieke school, inmiddels wel gemengd ook in die tijd.
En verder hebben wij dus ook de naams- en karakterwijziging van de school meegemaakt.
Wij zitten dus nu nog met pubers terwijl onze vriendenkring al honderd keer opa en oma is.


Datum: 25-11-2006
Naam: Thérèse Sauter-Roijers  

In ieder geval was het in de tijd van de foto nog zeker geen Tarcitiusschool. De geschiedenis heeft nogal wat wijzigingen in scholen voortgebracht in de Gerardusbuurt. Voor zover ik nu weet: Tarcitiusschool op het Balsemienplein werd Politiebureau en later studentenhuisvesting. Mariaschool en St. Josephschool met de daarbij behorende kleuterschool zouden dan Tarcitiusschool zijn geworden, en later weer De Talisman. Boven de kleuterschool kwam Het Zoldertje. De Gerardusschool werd een denpendance van de Driekoningenschool, welke daarvoor de Jan Ligthartschool was. De H. Hart Ulo werd IVO De Roosten. Misschien heb ik nog niet alles genoemd maar mogelijk weet Leo de Wit hier meer van. Hij is heeft immers in het onderwijs gezeten en woont nog steeds in de Gerardusbuurt.


Datum: 30-12-2006
Naam: Tiny Verhoeven  
img

Ik ben zelf van 1965 tot 1968 naar de Tarcitiusschool gegaan en die was toen echt op het Balsemienplein. Het was toen een jongensschool. In het laatste jaar, zesde klas, dat ik er zat kwamen in de eerste klas toen voor het eerst meisjes naar deze school. Namen van meesters die me zo te binnenschieten, Hr. van Rens hoofd van de school, Hr van Hees, Hr, van de Vorst, Hr. Schutjens, Hr. Teeuwen en er was ook nog een juffrouw. In de orchideenstraat stond ook een jongensschool. De scholen hierboven op de foto zijn indertijd altijd meisjes en kleuterscholen geweest. Het zoldertje was een jongerensoos op woensdagavond en zaterdagavond. De school is in later jaren gebruikt als wijkburo voor de politie en later als studentenhuisvesting. Dat de naam verhuist is naar een andere school heb ik nooit gehoord.


Datum: 30-12-2006
Naam: Leo de Wit  
img

Hier nog iets over de scholen in de Gerardusbuurt als geboren Stratummer (1940) en nog steeds Stratummer op het zelfde adres. Tarcitiusschool op het Balsemienplein (ik woon aan de achterkant en als niemand het zag 's morgens snel over de schutting) hoofd van de school was de Hr. Opheij uit de Hortensiastraat, 1ste klas Hr. v/d Ven, 2de klas Hr. Schutjes, 3de klas Hr. van Rijt, 4de klas Hr. v/d Vorst uit de Orchideëenstraat (hij kon heel mooi vioolspelen en aan het einde van het schooljaar gingen alle kinderen naar de volgende klas en ik mocht bij hem blijven zitten!), 5de klas Hr.Opheij, 6de klas Hr van Heesch, deze had altijd een grijze hoed op. Later is de school verhuisd naar de Seringenstraat waar daar toentertijd de jongerensoos het zoldertje zat.
De Gerardusschool was in de Orchideëenstraat, hoofd was de Hr. van Rooy uit de Gerarduslaan. De Gerardusschool werd in 1976 dependance Drie Koningenschool, ik ben daar tot de verhuizing in 1990 naar het Kanunnikesven concierge geweest. Kleuterschool was in de Seringenstraat.De Mariaschool was in de Begoniastraat en de St.Josephschool in de Geraniumstraat, dan had je nog de Jan Ligthartschool op de Kerstrooslaan, rond 1965 werd dat Drie Koningenschool.
In de Kerstrooslaan was ook de Christelijke Nationale School. Ook was er op de hoek Floralaan Roostenlaan de Nuts Algemeen school nu de Nutsschool Spilcentrum.
Mocht mij nog meer te binnen schieten dan komt het nog.


Datum: 05-01-2007
Naam:  

Van het hoofd van de Tarcitiusschool dhr. Opheij heb ik eens voor straf een taalboek over moeten schrijven. Ik had rooie tuut geroepen naar de wijkagent. De naam van die agent kan ik me niet meer herinneren, maar ik geloof dat hij in de Orchideënstraat woonde en hij had, je kunt het wel raden, vuurrood haar.


Datum: 05-01-2007
Naam: Leo de Wit  
img

Zo ver ik weet heette deze agent van Stratum, wij noemden hem altijd de rooie van Stratum. Later is hij op de Aalsterweg gaan wonen, ik kan me ook nog herinneren dat hij een fiets had met zo een apart zadel, er zat een grote brede spleet in het midden.


Datum: 06-01-2007
Naam: Henk Mariën  
img

Leo, als oud-leerling van de Tarcisiusschool (let op de spelling!) (geboren in 1943) kan ik me in de derde klas Dhr. Schellens herinneren. Hij gooide, als je niet oplette, of zat te slapen met 30 cm. lange tekenlatjes (1x1) naar je toe en kon verdomde goed mikken daarmee. Er was ook nog een meneer van Stratum, (vierde klas?) die tevens dirigent was van het kerkkoor, waarin ik bij het knapenkoor zong. Daar is alles begonnen, want ik zing nog steeds, nu in oratoriumkoren. De rest van de namen klopt, ook die van agent van Stratum. Maar kent iemand wijkagent Mooren nog, uit de Leostraat, zo'n hele lange, met handen als kolenschoppen? Ik heb nog contact met zijn dochter, die net als ik in Venlo woont.


Datum: 07-01-2007
Naam: Lieke Slegers-Roijers  
img

Henk, dit soort dingen gebeurde vroeger veel. Bij ons op school (Mariaschool Begoniastraat) kregen wij godsdienstles van kapelaan van Asten. Misschien dat je hem nog kunt herinneren. Als je niet oplette, of zat te praten, sloeg hij met een liniaal op je vingers. Eigenlijk was het wel een lieve man in mijn herinnering. Ik vond hem een beetje op paus Pius XII lijken.


Datum: 07-01-2007
Naam: Willy van den Akker  

Ja Lieke dat klopt zoals jij hem beschrijft.Ook ik heb hem in mijn jeugd meegemaakt.Op de Gerardusschool noemden wij hem toen in die tijd de heilige kapelaan, omdat hij zo ontzettend mooi en heel erg lang kon preken.


Datum: 07-01-2007
Naam: Henk Mariën  
img

Kapelaan van Asten was een zeer godvruchtig man. Ik herinner me zijn donderpreken in de vasten niet woordelijk, maar het ging wel over hel en verdoemenis. Later werd hij pastoor in Millingen aan de Rijn. Hij had inderdaad iets van Pius XII.


Datum: 07-01-2007
Naam: Jef Marien  
img

Ik kan me nauwelijks voorstellen, Lieke en Henk, dat kapelaan v.Asten met een liniaal op je vingers sloeg. Hij leek niet op paus Pius X11, maar hij was Onze Lieve Heer zelve. Hij begon zijn preken altijd met deez' rechter hand, waarna hij een aantal malen slikte alvorens zijn poetische preek voort te zetten.
By the way, Henk, als je meer wilt weten over wijkagent Mooren, vraag het dan aan zijn dochter. Die woont immers ook in Venlo.


Datum: 07-01-2007
Naam: Leo de Wit  
img

Henk Hr.Schellens en Hr.van Stratum kan ik mij herinneren, de verdeling van de klassen niet meer zo goed maar Schellens 3e klas en Schutjens 3e klas, van Stratum 5e en van Rijt 5e klas. Hr.Opheij 6e klas en de Hr.van Heesch 7e klas.
Ja ja ik weet het weer we hadden in de jaren 1946 tot 1954 dubbele klassen en zeker weten op zolder de 7e klas, deze was voor de zittenblijvers, meestal jongens van de gewone arbeiders want de kinderen die bij Opheij zaten kwamen meestal uit de Pasteurlaanbuurt. Wat betreft spellingsfouten dit is een site voor oud-Eindhoven.


Datum: 07-01-2007
Naam: Marijke de Groot-Thijssen  
img

Momenteel zitten er ook veel kinderen uit Den Elzent en uit de Schrijversbuurt op de school, nu de Talisman dus.


Datum: 27-02-2007
Naam: Liesbeth Berkel-de Lau  
img

Kapelaan van Asten sloeg niet alleen met die liniaal, maar als je niet uitkeek gooide hij die naar je toe. Iets wat ik hem niet kwalijk neem, want wij waren geen lieverdjes. Hij was erg zenuwachtig en voor hij iets zei moest hij altijd een paar keer slikken en met zijn hand over zijn (bijna) kale hoofd strijken. Ik heb bijna de hele lagere school godsdienstonderwijs van hem gehad.


Datum: 15-03-2007
Naam: Elly van den Akker - van Hoof  
img

Voor alle duidelijkheid: de katholieke meisjesschool St. Josephschool (waar ik opzat) is opgegaan in de Mariaschool toen ik in de 3e klas zat. Dat was schooljaar 1966/1967. Alle leerlingen verhuisden toen naar de Mariaschool aan de
Begoniastraat. Toen ik in de 6e klas zat is de Tarcisiusschool daar ook aan toegevoegd. Wij kregen toen voor het eerst jongens op school!


Datum: 20-03-2007
Naam: Leon van den Heuvel  
img

Beste Elly, niet helemaal waar. De Tarcisiusschool is niet samengevoegd met de Mariaschool in 1970. Ik zat op de Tarcisiusschool rond die tijd en in de klas na mij zaten voortaan ook meisjes en op de Mariaschool vanaf dat moment dus ook jongens Velen jaren later zijn de twee scholen samengevoegd als Tarcisiusschool en weer later als interconfessionele basisschool De Talisman.


Datum: 08-04-2007
Naam: Tonny Hennephof-Wullems  
img

Ik zat op de Mariaschool vanaf 1932 t/m 38, daarvoor op de bewaarschool. Tussen beide scholen was een grote tuin met verbinding naar het zusterhuis. Ik herinner me nog Juffrouw Struik (?) en Hartman, en in de 6de klas zuster Louise. Misschien zijn er nog medeleerlingen? Dat zou leuk zijn.


Datum: 19-04-2010
Naam: Lieke Slegers  
img

Juffrouw Hartman is in 1952 zwaar overspannen geraakt. Ik kan me nog herinneren, dat ze ons (zes jaar) duivels noemde. Blijkbaar ben ik daar zo van geschrokken, dat dit me altijd is bijgebleven. Haar vervangster was Mevrouw van de Griendt uit de Gerarduslaan.


Datum: 23-06-2011
Naam: Lieke Slegers-Roijers  
img

Kapelaan van Asten, waar hier zo lovend over geschreven werd, is te zien op foto 7323.


Datum: 24-06-2011
Naam: Henk Mariën  
img

Lieke, misschien bedoel je een ander nummer, want dit is het nummer van de foto waar je nu naar kijkt: de Gerarduskerk.


Datum: 24-06-2011
Naam: Lieke Slegers-Roijers  
img

Sorry Henk, ik bedoel foto 14227.